1.-2.lk

1.-2.lk

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 1-2.-luokilla on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Kouluyhteisö ja -ympäristö
 2. Työn arvostus
 3. Säännöt, työrauha
 4. Käytöstavat
 5. Rangaistukset
 6. Kiusaaminen

Erinomainen
OPPILAS

 1. Toimii erimerkillisesti kouluyhteisössä ja -ympäristössä.
 2. Hoitaa työnsä ja tehtävänsä erinomaisesti.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia erinomaisesti.
 4. On kaikessa toiminnassaan kohtelias, ystävällinen ja avulias.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Pyrkii vaikuttamaan myönteisesti ryhmän ilmapiiriin ja innostaa tovereitaan myönteiseen käyttäytymiseen.

Hyvä
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön myönteisesti.
 2. Hoitaa koulutyönsä yleensä hyvin sekä huolehtii tehtävistään ja välineistään.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä sopimuksia hyvin.
 4. Käyttäytyy asiallisesti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Ei kiusaa tovereitaan eikä käytä väkivaltaa toisia kohtaan.

Kohtalainen
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön joskus välinpitämättömästi.
 2. Jättää usein tehtävät ja työt tekemättä.
 3. Asennoituu välinpitämättömästi yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia kohtaan.
 4. On toisinaan epäkohtelias.
 5. On saanut lisäohjeistuksia tai joitakin rangaistuksia.
 6. Osallistuu satununnaisesti kiusaamiseen.

Heikko
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön kielteisesti.
 2. Jättää tehtävät kesken tai ne ovat kokonaan tekemättä.
 3. Ei noudata yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia.
 4. On jatkuvasti epäkohtelias ja/ tai vahingoittaa muita.
 5. On saanut rangaistuksia.
 6. Osallistuu toistuvasti kiusaamisen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä