Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitys 2019

Lapsivaikutusten arvioinnin yhteenveto

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen varhaiskasvatuspalveluita koskevat lapsivaikutusten arvioinnit 2019, 15.5.2019

Lapsivaikutusten arviointi on osa laajempaa ennakkovaikutusten arviointia ja vaikutusten seurantaa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään tyypillisesti niissä tilanteissa, joissa päätöksillä ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin. Vaikutusten arviointia tehdään esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä tilanteissa. 

Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään siihen, että jo päätöksiä tehdessä tiedetään mahdollisimman hyvin niin kielteiset kuin myönteiset vaikutukset, jotka päätöksentekoon liittyvät. Tällä tavoin voidaan päätöstä tehdessä valita eri vaihtoehdoista parhaiten lapsen etua ja asetettuja tavoitteita toteuttava ratkaisu. Lapsivaikutusten arviointi lisää osallisuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Lapsivaikutusten arvioinnin kautta lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksenteon valmisteluun, kun he konkreettisesti ovat mukana tekemässä vaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointiin liittyy myös päätöksien vaikutusten seuranta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen osallisuustyöskentelysuunnitelman mukaan lapsivaikutusten arviointia tehtiin Artjärven varhaiskasvatuspalveluista ja vuorohoidon järjestämisestä Artjärvellä, Järvikunnan alueen varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen järjestämisestä, keskustan alueen esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä Heinämaan, Pennalan ja Virenojan alueen esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Artjärven osalta kysely suunnattiin huoltajille, mutta ei lapsille koska lapset ovat varhaiskasvatuksessa jo nyt kahdessa eri paikassa. Vuorohoidon kysely suunnattiin yhdelle palvelun käyttäjälle. Järvikunnan ja keskustan esiopetuksen kyselyt suunnattiin huoltajille ja lapset tekivät päiväkodeissa henkilökunnan johdolla osallisuustyöskentelyn. Samoin kuin keskustassa meneteltiin Heinämaan, Pennalan ja Virenojan alueella. Huoltajille lähetettiin lasten mukana kotiin infokirje, jossa kerrottiin lapsivaikutusten arvioinnista ja ohjattiin huoltajia vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Lasten kanssa henkilökunta toteutti arvioinnit. Arvioinneista tiedotettiin myös kaupungin kotisivuilla ja Facebook-sivustolla. Lisäksi osallisuustyöskentelystä lähetettiin lehdistötiedote.

Arviointi tehtiin samalla tavalla kuin jo vuonna 2017 tehty Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämistä koskettanut lapsivaikutusten arviointi, joka täydentää nyt tehtyä vaikutusten arviointia. Arviointi noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsivaikutusten arvioinnin mallia.

Arvioinnissa selvitettiin varhaiskasvatuspalveluiden välittömiä vaikutuksia lapsiin ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat perheisiin ja yhteisöön. Arvioinnilla selvitetään päätöksen teossa huomioon otettavia lapsille aiheutuvia hyvinvoinnin uhkia ja päätökseen liittyviä lasten hyvinvointia tukevia tekijöitä.

Yhteenvetoraportti kokonaisuudessaan:

Lapsivaikutusten arviointi varhaiskasvatus 2019 palveluverkkoselvitys 15.5.2019 valiokunta.pdf

Raportit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä