Lapsivaikutusten arviointi Länsi-Orimattila

Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Tiedote lapsivaikutusten arvioinnista 19.4.2018

Orimattilan sivistys- ja hyvinvointitoimialalla valmistellaan Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluista tarveselvitystä. Tarveselvityksen taustamateriaaliksi ja päätöksenteon pohjaksi tehdään lapsivaikutusten arviointi.

Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan? (THL)

Lapsivaikutusten arviointi perustuu Lasten oikeuksien sopimukseen ja sitä käytetään esimerkiksi kuntien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Länsi-Orimattilan lapsivaikutusten arviointi tehdään palveluja koskevan tarveselvityksen yhteydessä, jotta päätösten vaikutukset voidaan tietää mahdollisimman hyvin päätöksiä tehtäessä. Näin voidaan varautua kielteisiin vaikutuksiin ja niitä voidaan lieventää, myönteisiä vaikutuksia on mahdollista vahvistaa ja päättäjillä on päätöstä tehdessään mahdollisuus vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. 

Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden lapsivaikutusten arviointi tehdään Tähtelän ryhmäperhepäiväkodissa ja Luhtikylän koulussa viikoilla 17 ja 18. Lapset tekevät arvioinnin päiväkodin ja koulun henkilöstön kanssa. Lisäksi perheille suunnataan kysely, jossa kartoitetaan perheiden tilannetta ja näkemyksiä Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluista. Kysely tehdään viikolla 18/19.

Tiedote:

Infokirje 19.4.2018.pdf

Taustamateriaalia

Orimattilan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjesti 4.5.2017 avoimen lautakunnan kokouksen Luhtikylän koululla, jossa käsiteltiin yhdessä asukkaiden kanssa Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden tulevaisuutta. Vuonna 2017 tehty valmistelu on taustana Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tarveselvitykselle. Tarveselvitystä varten osa tiedoista päivitetään.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirja 4.5.2017

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 4.5.2017.pdf

Varhaiskasvatusjohtajan ja sivistystoimenjohtajan taustaesitys

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan iltakoulu 4.5.2017.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä