Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnin taustaa

Orimattilan kaupungin strategiassa mainitaan, että kaupunki on lapsiystävällinen ja panostaa erityisesti laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Kaupunki on mukana myös maakunnallisessa LAPE-kehittämisohjelmassa, jossa luodaan Päijät-Hämeen kuntiin lapsiystävällisiä toiminta- ja päätöksentekomalleja. Lapsivaikutusten arviointi on osa lapsiystävällistä toimintakulttuuria. 

Lapsivaikutusten arviointi on osa laajempaa ennakkovaikutusten arviointia ja vaikutusten seurantaa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään tyypillisesti niissä tilanteissa, joissa päätöksillä ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin. Vaikutusten arviointia tehdään esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä tilanteissa. 

Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään siihen, että jo päätöksiä tehdessä tiedetään mahdollisimman hyvin niin kielteiset kuin myönteiset vaikutukset, jotka päätöksentekoon liittyvät. Tällä tavoin voidaan päätöstä tehdessä valita eri vaihtoehdoista parhaiten lapsen etua ja asetettuja tavoitteita toteuttava ratkaisu. Lapsivaikutusten arviointi lisää osallisuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Lapsivaikutusten arvioinnin kautta lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksenteon valmisteluun, kun he konkreettisesti ovat mukana tekemässä vaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointiin liittyy myös päätöksien vaikutusten seuranta.

Lisätietoa:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Päijät-Hämeen LAPE-kehittämisohjelma
Unicef


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä