Toiminnan järjestäminen

Iltapäivätoiminta

Toiminnan laajuus, toiminta-aika ja toimintapaikat

Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen päätöksen omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua koko perusopetusajan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työpäivinä (ei lauantaityöpäivinä) koulujen tiloissa. Toiminnan laajuus on 3-5 tuntia/päivä koulupäivinä klo 12–17 välisenä aikana.

Orimattilan kaupunki ei järjestä koululaisten aamupäivätoimintaa.

Orimattilassa koululaisten iltapäivätoimintaa on lukuvuonna 2021-2022 seuraavissa toimipaikoissa: Jokivarren koulu, Luhtikylän koulu, Järvikunnan koulu, Myllylän koulu, Pennalan koulu, Tönnön koulu, Virenojan koulu ja Vuorenmäen koulu.

Vuorenmäen koulun iltapäivätoiminnan järjestää Orimattilan kaupunki. Muiden koulujen iltapäivätoiminnan kaupunki ostaa sopimuspohjaisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton Orimattilan osastolta ja Ampun 4H-yhdistykseltä.

Toiminnan keskeiset sisällöt

Iltapäivätoiminnassa keskeisiä sisältöjä ovat leikki, liikunta, ulkoilu, luova ja omaehtoinen toiminta sekä lepo. Iltapäivätoiminta ei ole koulupäivän jatko. Iltapäivätoiminta sisältää mm. liikuntaa, käden taitoja, kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia, pelaamista, lepoa ja koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemistä.

Toiminnan sisällöissä otetaan huomioon kunkin ryhmän tarpeet ja toiveet. Sisällöt myös painottuvat eri tavoin kunkin ryhmän toiminnassa.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä, pelastussuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmaa. Toiminnassa ovat voimassa Orimattilan kaupungin vakuutukset (Vuorenmäki) ja palvelujen tarjojien ottamat vakuutukset. Oppilaille sattuvat henkilövahingot tai tapaturmat tulee ilmoittaa välittömästi myös koulujen rehtoreille ja kansliaan.

Välipala tarjotaan päivittäin. Kuljetusta ei järjestetä.

Salassapito

Kaikki iltapäivätoiminnassa mukana olevat palveluntuottajat ja ohjaajat sitoutuvat lain mukaiseen salassapitoon. He eivät saa luvatta ilmaista sivullisille, mitä he ovat toimintaan liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää lasten taikka heidän perheenjäsentensä terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä