Kemikaalivaraston hoito

Kemikaalivarastojen vastuuhenkilöiden koulutushanke

Kemikaalivaraston hoitajien koulutushake ei saanut jatkorahoitusta vuodelle 2019. Tähän palataan myöhemmin. MAOL-kerhot voivat omakustanteisesti järjestää koulutuksia, kouluttajat ovat käytettävissä palkkiota vastaan ja aineistot ilmaiseksi. 

Viikin normaalikoulu sai vuodelle 2018 Opetushallitukselta 29.500 € kemikaalivarastojen hoitajien koulutushankkeen toteuttamiseen. Kouluttajina toimivat Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä paikallisten MAOL-kerhojen ja kemian opettaja -aktiivien kanssa. Hankkeen tialisuuksista enemmän blogissa: http://opettajankoulutus.fi/kemikaalivarasto/ 

Yhteystiedot:
Ari Myllyviita, puh. 050 3199411
sähköposti: ari.myllyviita@viikinnormaalikoulu.fi 

131274_OPH_hankelogo.jpg