Huolehdi ympäristöstäsi

Huolehdi ympäristöstäsi

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön, teemoissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut.
 • Laajuus: 5x75 min tai 10x45 min oppituntia
 • Integroi maantietoa, biologiaa ja kemiaa
 • Sisältää viisi eri teemaa ja niiden pohjalta laadittavan oppimispäiväkirjan
 • Suunniteltu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 mukaisesti
Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden sisältö lyhyesti:
runko.png

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa kokonaisuutena, yksittäisinä oppitunteina, hieman mukaillen teemapäivänä tai siitä voidaan ottaa osia muuhun opetukseen. Oppimiskokonaisuuden yhteydessä oppilaat tuottavat henkilökohtaisen Oppimispäiväkirjan. Oppimiskokonaisuus on mahdollista toteuttaa monisteettomasti.

Monipuoliset työtavat:

 • Videot
 • Valokuvaus
 • Haastattelu
 • Tutkiva oppiminen
 • Kiertopistetyöskentely
 • Pienryhmätyöskentely
 • Pienryhmäkeskustelut
 • Ympäristön havainnointi
 • Opettajajohtoiset demot
 • Opettajajohtoinen oppiminen
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen

Oppimiskokonaisuus ei vaadi erityisiä esitietoja. Osa kokonaisuudesta on helpompi suorittaa, jos oppilas on perehtynyt asioihin aikaisemmin, esimerkiksi reaktioyhtälöt. Oppimiskokonaisuutta voidaan kuitenkin muokata opetettavan ryhmän mukaan.

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään sekä ymmärtämään erilaisten ihmistoimintojen seurauksien merkitykset omassa ympäristössään ja miten hän itse voi niihin vaikuttaa. Oppilas oppii näkemään saastumisen myös globaalina ongelmana ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen ympäristönsä hyvinvoinnille.