Huolehdi ympäristöstäsi

Vinkki ryhmätyöskentelyyn

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat tekevät paljon ryhmätöitä. Ennen kokonaisuuden alkua tai sen alussa opettajan on hyvä jakaa luokka pienryhmiin, jotka pysyvät muuttumattomina koko oppimiskokonaisuuden ajan.

Tämä selkeyttää ja nopeuttaa työskentelyä.