Teema 4: Öljy

ÖLJY: tavoitteet

Öljy -teeman tavoitteena on herätellä oppilaat huomaamaan öljyn käytön monet erilaiset haitat ja miten niihin voi itse vaikuttaa:
  • Mitä öljy on ja miksi siitä voi olla haittaa? Minkälaisia haittoja?
  • Miten öljyn käytön haittoja voisi vähentää?
Öljy -teema alkaa pienryhmätyönä, jossa oppilaat pääsevät havainnoimaan öljyn ominaisuuksia vedessä ja kokeilemaan öljyntorjuntaa eli miten öljyä saa pois vedestä. Tämän jälkeen opettaja esittelee öljyn vaikutuksia eläimistöön havainnollistamalla öljyn vaikutuksia linnun siipeen ja mitä siitä seuraa eläimelle. Tämän jälkeen pienryhmät tutustuvat tekstien kautta öljyyn tarkemmin ja esittelevät omat tietonsa muulle luokalle.

Vinkki!
  • Öljyinen lintu ei selviä pitkään. Se ei pääse lentämään tai liikkumaan kunnolla, sen elinalue on öljyn tahrima eli ravinto on myös öljyn peitossa. Lisäksi öljyn tahrimat sulat menettävät vedenpidätyskykynsä, jolloin lintu kylmettyy nopeasti.
  • Oppilaita kiinnostaa miten öljy saadaan pois vedestä, rannoilta ja eläimistä; valmistaudu kysymyksiin.

Öljy: tuntisuunnitelma

Aihe: Öljy ja sen ympäristövaikutukset
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Herätellä oppilaat huomaamaan mitä seurauksia öljyn käytöstä voi olla.
Öljy: missä öljyä esiintyy, miten se on syntynyt, öljyn rakenne, öljyn käyttö ja ympäristövaikutukset
Materiaalit ja työtavat:
Demo: Kirkkaita vesiastioita, vettä, lusikoita, käsipaperia, öljyä (esim. kaakaojauho ja risiiniöljyseos, ei saa syödä, myrkyllinen), linnun siipi (lokkeja ja variksia saa paikallisilta metsästysseuroilta, Facebookissa löytyy yhteisöjä ym.), kumihanskat
Muu: tabletit tai älypuhelimet, Oppimispäiväkirja
Opettaja jakaa tunnin oheismateriaalit oppilaille sähköisesti (4x n. 1/2s mittaiset tekstiä öljystä Öljy, tekstit
Kesto Oppitunnin kulku Työtavat Materiaalit, välineet
0-45 Demo:
Osa 1: Oppilaat jaetaan pienryhmiin, ryhmille annetaan kirkas astia, joka täytetään vedellä, lusikka ja käsipaperia. Vesiastia toimii esim. Itämeren pienoismallina ja lusikalla saa aallot ja vaikka myrskyn aikaan.

Opettaja kaataa ”öljyä” veteen, ryhmät havainnoivat miten öljy käyttäytyy vedessä. Vettä sekoitetaan lusikalla, mitä tapahtuu? Oppilaat yrittävät kerätä öljyn pois vedestä lusikalla ja sitten paperilla, mitä tapahtuu? Mitä tämä tarkoittaa kun kyseessä on meri, eläimet ja rannat? Oppilaat valokuvaavat öljyisen vesiastian.
Ryhmät kirjoittavat yhdessä muistiinpanoja Oppimispäiväkirja T5

Osa 2:
Linnun siipi kastellaan puhtaalla vedellä, mitä tapahtuu? Miksi? Oppilaat valokuvaavat.
Linnun siipi sotketaan ”öljyllä”, mitä tapahtuu? Siipeä yritetään putsata vedellä, sitten paperilla. Mitä tapahtuu? Mitä seurauksia öljystä on esim. linnuille? Oppilaat valokuvaavat.

Ryhmät kirjoittavat yhdessä muistiinpanoja Oppimispäiväkirja T5

Oppilaat havainnoivat ja päättelevät, valokuvaavat ja tekevät muistiinpanoja
Opettaja tekee demon, oppilaat voivat osallistua.
Oppilaat havainnoivat ja päättelevät, valokuvaavat ja tekevät muistiinpanoja
Kirkkaat vesiastiat, vettä, ”öljyä”, linnun siipi, lusikka, käsipaperia, muistiinpanovälineet, kamerat
Oppimispäiväkirja T545-70 Opettaja jakaa ryhmät (4 ryhmää). Ryhmät lukevat oman tekstinsä (yksi teksti per ryhmä) ja esittävät sen muulle luokalle lyhyesti, n.1-2min esitykset:
- mistä öljy on syntynyt?
- missä öljyä porataan?
- mitä öljy on: rakenne, ominaisuudet
- öljyn käyttö ja poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt
Voidaan toteuttaa myös esim. palapelimenetelmänä (kotiryhmä, asiantuntijaryhmä) Öljy, tekstit
70-75 Yhteenvetokeskustelu ekososiaalisesta näkökulmasta:
- öljy loppuu (energiatehokkuus, vaihtoehtoiset energialähteet)
- mahdolliset konfliktit öljyntuottajavaltioissa
- öljyvahinkojen seuraukset
- ilmastonmuutos
Opettaja johtaa keskustelua antamalla kysymyksiä
KT Oppimispäiväkirja T6
Viimeistele Oppimispäiväkirja T5
Oppimispäiväkirja T5 ja T6
Muuta huomioitavaa:
Saman linnun siiven voi käyttää useaan kertaan jos sen pesee huolellisesti esim. Fairylla