Teema 2: Roskat

ROSKAT: tavoitteet

Roskat -teeman tavoitteena on että oppilaat havahtuvat huomaamaan mitä roskat ovat ja erityisesti miten niiden haittavaikutukset saataisiin pienennettyä:
  • Mitä roskat ovat, mitä haittaa niistä on ympäristölle ja minne ne kuuluu laittaa?
  • Löytyykö koulun pihalta roskia? Miksi?
Roskat -teema alkaa opettajajohtoisella keskustelulla, jossa yhdessä pohditaan mitä roskat ovat, mistä ne ovat peräisin ja minne ne kulkeutuvat. Keskustelun jälkeen tutustutaan lyhyesti erilaisten roskien materiaaleihin ja maatumisaikoihin. Tämän jälkeen oppilaat pääsevät soveltamaan oppimaansa ja harjoittamaan tiedonhakua pelatessaan Roskat ja maatumisajat -peliä. Sitten luokka siirtyy ulos havainnoimaan koulun pihan roskatilannetta ja oppilaat soveltavat aiemmin oppimaansa tutustuessaan pareittain yhteen koulun pihalta löytyneeseen roskaan .

Vinkki! Koulun pihalla tapahtuvaa havainnointia voidaan muokata luokalle sopivammaksi esimerkiksi:
  • Roskien havainnointi voidaan aloittaa opettajajohtoisella havainnointikävelyllä, jossa opettaja kiinnittää huomiota erilaisiin roskiin ennen kuin oppilaat lähtevät itsenäisesti havainnoimaan.
  • Löytyneet roskat voidaan myös kerätä ja kierrättää asianmukaisesti (muista suojahanskat ja roskapussit).
  • Huonon kelin sattuessa roskien havainnointi voidaan toteuttaa koulun sisällä.
  • Opettaja voi esitellä koulun erilaiset roska-astiat. Minne pullot, karkkipaperit, banaanin kuoret, pahvit ja paperit kuuluisi kierrättää koulussa?

Roskat: tuntisuunnitelma

Aihe: Roskat, ihmisvaikutus
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Herätellä oppilaat huomaamaan miten roskaantuminen näkyy ympäristössä ja miten omalla toiminnallaan voi siihen vaikuttaa.
Erilaisten roskien maatumisajat, kierrätys, metallien ja muovien ominaisuudet
Materiaalit ja työtavat:
PowerPoint, videotykki, valkokangas, kamerat, Roskat DIAT, Roskat ja maatumisajat -pelilauta
Kesto Oppitunnin kulku Työtavat Materiaalit, välineet
0-10 Tunnin alkuun koko ryhmän yhteinen keskustelu:
Mikä on roska? Minkä tyyppisiä roskia on? Mistä ne ovat peräisin, mitä materiaaleja? Mitä roskalle tapahtuu, jos sen heittää maahan? Minne roskat pitäisi laittaa?
Opettajajohtoinen koko luokan keskustelu Roskat DIAT
10-30 Teoriaosuus: eri roskien maatumisaikoja, muovien ominaisuudet, metallien kierrätys Opettajajohtoinen Roskat DIAT
30-45 Roskat ja maatumisajat -pelilauta Pienryhmät Roskat ja maatumisajat -pelilauta +kalvotussi (1 per pienryhmäryhmä)
45-75 Koko luokka siirtyy ulos.
1. Ulkona havainnoidaan roskia, opettaja auttaa kiinnittämään niihin huomiota tarvittaessa. Oppilaat pohtivat mitä erilaisia roskia he koulun pihasta löytävät ja miksi niitä on maassa.
2. Oppilaat ottavat pareittain valokuvia koulun ympäristöstä löytyvistä roskista, valitsevat niistä yhden ja ottavat selvää sen ominaisuuksista annettujen kysymysten pohjalta. Oppimispäiväkirja, T3
Havainnointia ja valokuvausta ulkona Kamerat (esim. oppilaiden omat puhelimet, tabletit), Oppimipäiväkirja T3
KT Oppimispäiväkirja, T3 kotona loppuun Oppimispäiväkirja