Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä mainitaan jokaisen tehtävän kohdalla erikseen. Oppimispäiväkirjasta täytyy löytyä tehtävät T1-T8, lisäksi voit tehdä vapaaehtoisia plussatehtäviä. Tehtävien kohdalla kerrotaan, mitä tehtävässä vaaditaan. Voit lisäksi lisätä Oppimispäiväkirjaan valokuvia, tietoa ja muuta aiheeseen liittyvää.


Kaikille pakolliset tehtävät:

Teema 1. Johdanto
T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista
T2. Haastattelu
Teema 2: Roskat
T3. Roskan valokuvaus
Teema 3: Ilmansaasteet
T4. Kiertopisteet
Teema 4: Öljy
T5. Öljy, vesi ja linnunsiipi
T6. Sinun ja perheesi öljynkäyttö
Teema 5. Ympäristömyrkyt
T7. Ajatuskartta
T8. Reflektio. Täytä koko kurssin ajan.

Vapaaehtoiset plussatehtävät:

Plussatehtäviä tekemällä voit kerätä lisäpisteitä jotka saattavat korottaa arvosanaa.

1. Termien määrittely
2. Lehti- tai nettiartikkeli: tiivistelmä
3. Video: tiivistelmä
4. Auton omistamisen hyödyt, haitat ja eettisyys
5. Autojen erilaiset energia- ja polttoainevaihtoehdot
6. Muut omavalintainen pohdinnat tai tehtävät