Teema 3: Ilmansaasteet

ILMANSAASTEET: tavoitteet

Ilmansaasteet -teeman tavoitteena on tutustua ihmisperäisiin ilmansaasteisiin:
  • Mitä ilmansaasteet ovat ja miten ne vaikuttavat ympäristöömme?
  • Miten itse voin vaikuttaa ilmansaasteisiin?
Ilmansaasteet -teema alkaa lyhyellä diaesityksellä, jonka aikana käydään läpi peruskäsitteitä ja joitain ilmansaasteita. Tämän jälkeen kemian opettaja pitää koko luokalle yhteisen kemian demon, jossa tutustutaan happamuuteen ja emäksisyyteen. Tämän jälkeen siirrytään pienryhmiin ja kiertopisteille. Pisteillä tutustutaan ilmansaasteisiin videon, karttojen ja tilastojen avulla. Lisäksi jokainen ryhmä pääsee itse tekemään kemian demon opettajan avustuksella, jossa oppilaat pääsevät konkreettisesti havainnoimaan ilmansaasteiden vaikutuksia.

Vinkki!
  • Työturvallisuus on hyvä kerrata yhteisesti.
  • Koko luokalle suunnatun kemian demon aikana samanaikaisopettajuus on suositeltavaa, jolloin kemian ilmiöt saadaan integroitua maantieteellisiin ja biologisiin ilmiöihin syvällisemmin.

HUOM! Tunnilla tarvitaan kaksi opettajaa, joista toisen oltava kemian opettaja.

Ilmansaasteet: tuntisuunnitelma

Aihe: Ilmansaasteet sekä ihmisperäiset päästöt
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Tunnin tavoitteena on tutustua ihmisen aiheuttamiin ilmansaasteisiin ja päästöihin. Oppilaat tutustuvat mm. saastetyyppeihin, saasteiden vaikutuksiin sekä valtioihin, jotka saastuttavat eniten.
Materiaalit ja työtavat:

Tunnilla tarvitaan kaksi opettajaa, joista toinen on kemian opettaja.

Materiaalit: PowerPoint, videotykki, valkokangas, Ilmansaasteet DIAT, Ilmansaasteet, kiertopisteet (työohjeet A-D)
Kemian demoihin: min. 2 petrimaljaa, matala reaktioastia (esim. tuikkukippo), spaatteli/kertakäyttölusikka, 3 koeputkea, sinitarraa, kaksi n. 600ml:n keitinlasia, vettä, (esim.) sitruunahappoa, pesuainetta, lakmusta, Na2SO3 , 2M HCl, BTS-indikaattoriliuos
Kiertopisteille (kartta-, tilasto- ja videopiste): älylaite, jolla pääsee internetiin, videopisteelle kaiuttimet.

Työtavat: Kiertopistetyöskentely, opettajajohtoinen PowerPoint-esitys ja Kemian demot
Kesto Oppitunnin kulku Työtavat Materiaalit, välineet
0-15 Tunti aloitetaan yhteisellä joh- dattelevalla Ilmansaasteet DIAT esityksellä, jossa määritellään päästöt ja ilmansaasteet sekä kerrotaan niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Ryhmäjako kiertopistetyös-kentelyä varten.
Opettajajohtoinen esitys Ilmansaasteet DIAT
15-30 Kemian demojen esittely yhteisesti koko luokalle (pienryhmät pääsevät itse tekemään DEMO 2:n kiertopisteiden aikana) Opettajajohtoinen ohjeistus Ilmansaasteet, kiertopisteet (työohje A)
Kemian demojen materiaalit
30-75 Kiertopistetyöskentelyä, jossa neljä pistettä:
A. Kemian DEMO 2: ryhmät rakentavat omat tehtaansa, havainnoivat ja valokuvaavat. Oppimispäiväkirja T4.A.
B. Video: Oppimispäiväkirja T4.B.
C. Maapallon kulutustilastoja: karttojen ja tilastojen tulkkausta, opettaja valitsee tehtävät
Oppimispäiväkirja T4.C.
D. Missä päästöt syntyvät? Oppimispäiväkirja T4.D.
Kiertopistetyöskentely
Kemian opettaja ohjaa kemian kiertopisteellä, toinen opettaja ohjaa kolme muuta pistettä

Kemian demojen materiaalit
Vähintään kolme päätelaitetta, vähintään yhdellä pisteellä päätelaitteessa oltava kaiuttimet
Oppimispäiväkirja
Ilmansaasteet, kiertopisteet
(työohjeet A-D)
Karttakirjoja pisteille C ja D
KT Tunnin tehtävien viimeistely Oppimispäiväkirjaan Oppimispäiväkirja
Eriyttäminen: Kiertopisteille tarjolla useita tehtäviä, opettaja valitsee haluamansa tehtävät ryhmän mukaan. Lisätehtäviä nopeille.
Muuta huomioitavaa (esim. samanaikaisopetus): Kiertopistetyöskentelyn vuoksi tunnilla olisi hyvä olla ainakin kaksi opettajaa. Toinen opettaja vastaa kemian demonstraatiosta (kemian opettaja) ja toinen muista pisteistä sekä yleisestä työrauhasta (maantiede/biologia).