Teema 1: Ihmiset ja ympäristö

IHMISET JA YMPÄRISTÖ: tavoitteet

Ihmiset ja ympäristö -teema toimii johdantona oppimiskokonaisuuteen. Sen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat aiheeseen:
  • Miten ihmiset vaikuttavat ympäristöönsä?
  • Mitä ympäristössämme tapahtuu, johon itsekin voisin vaikuttaa?
Ihmiset ja ympäristö alkaa herättelevällä kuvasarjalla erilaisista ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista, niiden syistä ja seurauksista. Diasarjan tarkoituksena on herättää oppilaat huomaamaan eri ihmisperäisten haitallisten toimintojen muotoja ja herättää kiinnostusta vaikuttaa niihin. Johdannon aikana opettajan tulee painottaa ratkaisumahdollisuuksia, miten oppilaat itse voivat toiminnallaan vaikuttaa ja parantaa erilaisia ihmisperäisen toiminnan aiheuttamia ympäristön ongelmia.

Ihmiset ja ympäristö aikana käydään läpi Oppimispäiväkirja ja harjoitellaan sen käyttöä tehtävien avulla. Lisäksi tutustutaan kokonaisuuden arviointiperusteisiin.

IHMISET JA YMPÄRISTÖ: tuntisuunnitelma

Aihe: IHMISET JA YMPÄRISTÖ (johdanto)
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Tavoitteet: herätellä oppilaat ajattelemaan ihmisperäisestä toiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia ja havainnoimaan ympäristöään sekä selvitetään kurssin käytännön asiat
Käsitteet: ilmansaasteet, vesistön saastuminen, roskaantuminen, terveysvaikutus
Materiaalit ja työtavat: PowerPoint, videotykki, valkokangas, Ihmiset ja ympäristö DIAT pienryhmäkeskustelut, luokan yhteinen keskustelu, Oppimispäiväkirja, Arviointikriteerit
Kesto Oppitunnin kulku Työtavat Materiaalit, välineet
0-15 Kurssin aloitus: katsotaan Ihmiset ja ympäristö DIAT ihmisperäisistä ympäristövaikutuksista (syyt ja seuraukset). Opettaja jakaa oppilaat pienryhmiin, joissa keskustellaan annetuista kysymyksistä. Pienryhmäkeskustelu Ihmiset ja ympäristö DIAT
15-25 Puretaan pienryhmäkeskustelut koko luokan kesken, oppilaat kirjoittavat muistiinpanoja (Oppimispäiväkirja, T1) Keskustelua, opettajajohtoinen Oppimispäiväkirja T1
25-45 Käydään läpi kurssin ohjelma, arviointiperusteet ja Oppimispäiväkirjan käyttö Opettajajohtoinen Arviointikriteerit
Oppimispäiväkirja
45-55 T1. Oppilaat tekevät Oppimispäiväkirjan tehtävän (jos jää kesken niin tehdään loppuun kotona) Itsenäinen työskentely Oppimispäiväkirja T1
55-75 T2. Suunnitellaan yhdessä vanhemman aikuisen haastattelua varten kysymyksiä ja mietitään miten haastattelu tulee toteuttaa. Min. kuusi kysymystä, itse haastattelu toteutetaan kotitehtävänä ja liitetään Oppimispäiväkirjaan.
Esimerkkikysymyksiä:
1. Tiedätkö mitä tarkoittaa saastuminen? (jos haastateltava ei tiedä, selitä saastuminen lyhyesti)
2. Puhuttiinko silloin saastumisesta kun olitte minun ikäiseni?
3. Mitä mieltä olette saastumisesta?
4. Mitä mieltä olette siitä, että ihmiset heittelevät roskia maahan?
5. Kierrätättekö?
6. Miten voisitte toimia toisin, jotta saastuminen olisi pienempää?
Haastattelun suunnittelu koko luokan kanssa Oppimispäiväkirja T2
KT T2. Oppimispäiväkirja, haastattelu Oppimispäiväkirja