← 21. Kemian avulla sähköä

Sähkökemiallinen pari

Kun kaksi eri metallia olevaa sauvaa asetetaan liuokseen, jossa on ioneja (vaikkapa suola- tai happoliuos), epäjalompi metalli hapettuu eli luovuttaa elektroneja ja liukenee positiivisina ioneina liuokseen jättäen elektroninsa sauvaan. Tällöin sauvaan muodostuu – -merkkinen varaus ja näin syntyy varausero toisen, jalompaa metallia olevan sauvan kanssa. Tämä varausero saadaan näkyville yhdistämällä sauvat jännite- eli volttimittariin tai vaikkapa herkkään sähkömoottoriin.

Syntyvä jännite on sitä suurempi, mitä kauempana metallit ovat toisistaan sähkökemiallisessa sarjassa. Metallien pyrkimystä luovuttaa elektroneja käytetään hyväksi kuivaparistoissa ja akuissa.


metallien-sahkokemiallinen-jannitesarja.png