≡ Navigointi

Oppikirja

eKemia 7-9: Vihreä kemia

Lukijalle

I Aineet ja reaktiot
1. Mitä kemia on ja miksi kemiaa tarvitaan?
2. Seokset ja erotusmenetelmät
3. Atomit ja kemialliset merkit
4. Kemiallinen reaktio ja yhdiste
5. Palamisreaktio

II Jaksollinen järjestelmä
6. Alkuaineet taulukoksi
7. Ryhmät
8. Jaksot

III Orgaaninen kemia
9. Molekyylisidos
10. Hiili alkuaineena ja yhdisteissä
11. Hiilivedyt
12. Alkoholit
13. Karboksyylihapot, esterit ja rasvat
14. Aminohapot ja valkuaisaineet
15. Hiilihydraatit: Ravinnon perusta

IV Hapot, emäkset ja ionit
16. Ionisidos ja ioniyhdisteet
17. Hapot ja emäkset
18. Ioniyhdisteiden eli suolojen valmistaminen ja nimeäminen

V Metallien kemia ja sähkökemia
19. Metallien valmistaminen, käyttö ja ominaisuudet
20. Metallien reaktiot ja sähkökemiallinen sarja
21. Kemian avulla sähköä
22. Sähkön avulla kemiaa

Tiedelehtiä
Kuvat
Käsitteistö

Tehtäväkirja