Grammar Capital - Englannin kielioppi

Esipuhe

Enkku-kielioppi-pieni.jpg
– Is this the new electronic grammar book?
– Yes.
– Capital!

Tervetuloa sähköisen Grammar Capitalin käyttäjäksi. Materiaali sopii itsenäiseen opiskeluun ja oppitunneilla käytettäväksi.

Kielioppi on pääomaa, jonka arvo ei laske.

Oppimisen seuranta
 • Oppimisen seurannassa voidaan seurata oppijoiden etenemistä tehtävissä.

Säännöt
 • Kielioppisäännöt on esitetty selvästi ja kansantajuisesti.
 • Esimerkkilauseisiin on aina annettu suomennos.
 • Linkkien avulla on helppo siirtyä kohtaan, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen.

Tehtävät
 • Tehtävät ovat omassa osioissaan.
 • Opiskelijan ei tarvitse opiskella kaikkia sääntöjä ensin, vaan tekemisen makuun päästään heti kompaktin teoriaosuuden jälkeen.
 • Tehtävissä huomio kohdistetaan opittavaan asiaan, jonka osaamista testataan sähköiseen työskentelyyn sopivin keinoin (monivalinta, aukkotäydennys).
 • Ratkaisuissa on selitetty, miksi mikäkin muoto on oikea.
Suullistavat A/B-tehtävät (parityöt)
 • Parityö on nopeaa ja palkitsevaa.
 • Suullisesti voi käydä läpi isonkin määrän harjoituslauseita lyhyessä ajassa.
 • Opiskelija muodostaa kokonaisia lauseita ja saa välittömästi palautetta pariltaan.
 • Parilla on sekä oikeat vastaukset että perustelut (säännöt) käytettävissään.

Testit

Lukijalle

Grammar Capital teos sisältää selityksiä ja harjoituksia englannin kielioppiin. Kielioppisäännöt on esitetty selvästi ja kansantajuisesti ja harjoituksia on tiuhassa. Opiskelijan ei tarvitse opiskella kaikkia sääntöjä ensin, vaan tekemisen makuun päästään heti kompaktin teoriaosuuden jälkeen. Suulliset tehtävät aktivoivat opiskelijoita yhdessä työskentelyyn.

Osaamista testataan sähköiseen työskentelyyn sopivin keinoin (monivalinta, aukkotäydennys). Nämä samat tehtävämuodot ovat käytössä myös sähköisissä ylioppilaskokeissa. Opettajalle on tarjolla erillinen koepaketti. Kokeet ovat helposti korjattavia, optimaalisen mittaisia ja sisällöltään kiinnostavia.

Materiaali korvaa painetun kielioppikirjan ja sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että oppitunneilla käytettäväksi. Materiaali on vuorovaikutteista ja muokattavaa. Kirja jää opiskelijalle ”loppuiäksi”.

Julie Silk & Riitta Silk


Anna palautetta

Sähköiseen materiaaliin voidaan tehdä muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia milloin vain.
Jos huomaat puutteita, ilmoitathan niistä, info@e-oppi.fi

Sähköinen kielioppi – aina mukana!