Tekstinhuollon kirja

Tervetuloa Tekstinhuollon kirjan käyttäjäksi!

tekstinhuolto-pieni.jpgTekstinhuollon kirja on tarkoitettu kaikille omaa kirjallista viestintäänsä kehittäville ja asiatekstejään huoltaville. Kirjassa on yhdistetty perinteinen oppi- ja työkirja, eikä sitä ole sidottu mihinkään yksittäiseen kirjasarjaan, oppilaitoskategoriaan tai luokka-asteelle. Peruskieliopissa on peruskoulun keskeiset sisällöt, joita syvennetään kirjan seuraavissa luvuissa, ja lopuksi hiotaan tekstitaitoja kokonaisvaltaisesti sujuvammaksi.

Teos soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että kouluopetukseen varsinkin lukiossa. Oppilaitoskäytössä perusajatuksena on oppilaskeskeisyys, eli oppilailla on mahdollisuus tarkistaa tehtävänsä itse ja edetä omaan tahtiin. Kirjaan ei kuulu opettajan käyttöön tarkoitettua erillistä esitysmateriaalia. Koska tehtävät sekä itsearvioinnit tallentuvat kirjaan, opettajalla on mahdollista ohjata, eriyttää ja yksilöllistää opintojen etenemistä oppijan tarpeiden mukaan.

Tehtäviä on mahdollista tehdä yksin tai ryhmissä yhteistoiminnallisesti. Kirja kannustaa vuorovaikutteisuuteen ja aktiiviseen tiedon etsintään. Perusasiat otetaan haltuun kirjan opetustekstien ja tehtävien avulla. Lisäksi monissa soveltavissa harjoituksissa hyödynnetään internet-lähteitä ja tekstilajitaidot korostuvat perinteisiä kielenhuoltoon tarkoitettuja kirjoja monipuolisemmin.

Kirja on alun perin tarkoitettu sähköiseen oppimiseen ja oppikirja yhteisöllisenä oppimisympäristönä -malliseen opiskeluun ja toimii myös käsikirjana. Teos ei ole painetun oppikirjan digitaalinen muunnos.

Mika Auramo