Helsingin kaupungille muokatut kirjat

Johdanto

shutterstock_639536788_helsinki_shutterstock_639536788.jpge-Oppi on muokannut eräitä e-Opin kirjoja Helsingin kaupungin opetussuunnitelman mukaisiksi.


Alakoulun ympäristöopin kirjat

Ympäristöopin tunneilla opit ihmisestä, luonnosta, keksinnöistä ja monista muista mielenkiintoisista asioista.

Tavoitteenamme on saada sinut ihmettelemään, innostumaan ja kysymään kysymyksiä. Kysy siis aina kun mahdollista: Mitä, miksi ja miten? Pohtikaa vastauksia kysymyksiin yhdessä opettajan ja luokkatovereiden kanssa.

Ympäristöoppi koostuu biologian, fysiikan, kemian, maantiedon ja terveystiedon oppiaineista. Ne ovat kaikki luonnontieteitä, joiden opiskelussa olennaista on asioiden ihmettely ja tutkiminen.

Yläkoulun maantiedon kirja

Maantieto 7 -kirja sisältää ja kattaa sekä valtakunnallisen että Helsingin kaupungin opetussuunnitelmien sisältö- ja tavoitevaatimukset.

Taustaa: Oppikirjoja voidaan räätälöidä

Ympäristöopin nykyiset perusteet ovat aiheuttaneet päänvaivaa oppikirjantekijöille. Keskeisten sisältöjen valinta vuosiluokilla 3-6 on jätetty kuntien omaan harkintaan. Niinpä esimerkiksi lähiavaruus on yhdessä kunnassa sijoitettu viidennelle, toisessa kuudennelle ja kolmannessa sen sisällöt on jaettu tasaisesti kaikille neljälle vuosiluokalle. Jokaiseen Suomen kuntaan sopivaa kirjaa onkin lähes mahdotonta laatia.

Sähköinen oppimateriaali mahdollistaa oppikirjan kunnallisen räätälöinnin kohtuullisella vaivalla. Ensimmäisessä vaiheessa kirjan sisällöt siirretään kunnan opetussuunnitelman mukaisiksi. Jos siirtoja joudutaan tekemään ylemmältä vuosiluokalta alemmalle, joudutaan myös tekstiä ja tehtäviä usein helpottamaan.

Toisessa vaiheessa kirjan kuvitusta, esimerkkejä, karttoja ja tehtäviä muokataan kuntakohtaisiksi. Esimerkiksi jätteiden lajittelu on eri puolilla Suomea vielä varsin erilaista, eläin- ja kasvilajistosta puhumattakaan.

Kolmannessa vaiheessa kirja viimeistellään yhdessä kunnan opettajien kanssa. Näissä työpajoissa varmistetaan, että kunnan omaleimaisuus tulee oppimateriaalissa varmasti esille.

e-Oppi Oy on tehnyt Helsingin kaupungin opetussuunnitelman mukaiset ympäristöopin kirjat luokille 3–4 ja 5–6 sekä maantiedon kirjan luokalle 7. Voimme jatkaa tästä kirjojen kehittämistä Helsingin edustajien kanssa - nyt nähtävillä olevat kirjat ovat meidän näkemyksemme Helsingin opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamistavoista.

Muiden kaupunkien ja kuntien kanssa aloitamme neuvottelut: Oletteko kiinnostuneita tekemään paikallisiin opetussuunnitelmiin soveltuvat kirjat meidän kanssa yhteistyössä?

Ollaan yhteydessä,

Simo Veistola
simo.veistola@e-oppi.fi