Grammar Capital – Englannin kielioppi

Esipuhe

image.jpg
– Is this the new electronic grammar book?
– Yes.
– Capital!

Tervetuloa sähköisen Grammar Capitalin käyttäjäksi. Materiaali sopii itsenäiseen opiskeluun ja oppitunneilla käytettäväksi.

Kielioppi on pääomaa, jonka arvo ei laske.

Säännöt
 • Kielioppisäännöt on esitetty selvästi ja kansantajuisesti.
 • Esimerkkilauseisiin on aina annettu suomennos.
 • Linkkien avulla on helppo siirtyä kohtaan, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen.

Tehtävät
 • Harjoituksia on tiuhassa.
 • Opiskelijan ei tarvitse opiskella kaikkia sääntöjä ensin, vaan tekemisen makuun päästään heti kompaktin teoriaosuuden jälkeen.
 • Asiakokonaisuuden lopussa on koosteiden vuoro Pikatesti-otsikon alla.
 • Vastausavaimessa on selitetty, miksi mikäkin muoto on oikea.
Suullistavat A/B-tehtävät
 • Parityö on nopeaa ja palkitsevaa.
 • Suullisesti voi käydä läpi isonkin määrän harjoituslauseita lyhyessä ajassa.
 • Opiskelija muodostaa kokonaisia lauseita ja saa välittömästi palautetta pariltaan.
 • Parilla on sekä oikeat vastaukset että perustelut (säännöt) käytettävissään.
Pikatestit
 • Pikatesteissä huomio kohdistetaan opittavaan asiaan, jonka osaamista testataan sähköiseen työskentelyyn sopivin keinoin (monivalinta, aukkotäydennys).
 • Samoja tehtävämuotoja käytetään myös ylioppilaskokeessa.
 • Pikatestit sopivat hyvin kertaukseen.
Kokeet

Opettajalle on tarjolla erillinen koepaketti. Kokeet ovat

 • helposti korjattavia
 • optimaalisen mittaisia
 • sisällöltään kiinnostavia.

Anna palautetta

Sähköiseen materiaaliin voidaan tehdä muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia milloin vain.
Jos huomaat puutteita, ilmoitathan niistä, info@e-oppi.fi

Sähköinen kielioppi – aina mukana!

Sisällysluettelo

2. Verbit

Be, Have, Do

Aikamuodot

Yleisaikamuodot

Kestomuodot

Liitekysymykset

Epäsäännölliset verbit

Konditionaalit

Konditionaali

Konditionaali menneessä ajassa

Ehtolauseet: kooste

Toivomuslauseet

Aikamuotojen yhteensopivuus

Imperatiivi

Passiivi

Vaillinaiset apuverbit

Apuverbien erityistapauksia

Infinitiivi ja ing-muoto

Infinitiivi

Ing-muoto

3. Substantiivit

Yksikkö ja monikko

Genetiivi

Artikkelit

4. Pronominit

Persoonapronomit

Demonstratiivipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit


Indefiniittipronominit

Paljoussanat

5. Lukusanat

6. Adjektiivit

Yleistä
Adjektiivin vertailu
Adjektiivin vahvistaminen
Vain predikatiivina käytetyt adjektiivit
Adjektiivin käyttö substantiivina
Adjektiivien keskinäinen järjestys

7. Adverbit

Adjektiivista muodostetut adverbit
Adverbin vertailu
Adverbin vahvistussanat
Adverbit ja sanajärjestys
Adverbien erityistapauksia

8. Lauseoppi

Sanajärjestys

Muodollinen subjekti it ja there

Epäsuora kerronta

Konjunktiot ja muut sidesanat

Lauseenvastikkeet

Välimerkit ja isot alkukirjaimet

9. Prepositiot

Ajan ilmaukset
Paikan ilmaukset
Prepositiosanontoja
Fraasiverbit