Ruotsi

Yleisiä ohjeita

Yleisiä suoritusohjeita

  • Kurssien Rub11-15 suorittamiseksi tehdään kirjojen kielioppitehtävät.
  • Kurssien Rub 11-15 runsaista tekstivalikoimista tehdään vähintään 2 tekstiä tehtävineen aihepiiriä kohti.
  • Tehtävistä valitaan myös kuuntelutehtäviä.
  • Minimivaatimus kirjoitelmista on kaksi valittavissa olevaa kirjoitelmaa annetuista aiheista.
  • Kurssin osallistuja pitää oppimispäiväkirjaa, johon merkitsee suorittamansa tehtävät.
  • Kurssi vastaa laajuudeltaan lähiopetuskurssia eli vähintään noin 38 oppituntia (45 min per tunti).

Opettajan arviointi ja palaute

  • Opettaja antaa arvioitaviksi merkityistä suorituksista kouluarvosanan 4–10 ja korjaa kirjoitelmien mahdolliset karkeimmat kielivirheet.

Suoritetun kurssin arvosana koostuu sekä numerolla arvioitavista tuotostehtävistä (kirjoitelmat) että oppikirjan tehtävistä.

Ruotsin kurssien opettaja
FM Riitta Viittala, lukion ruotsin opettaja, riitta.viittala@jarvenpaa.fi