Kunnan OPS-sisältö


Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan työskentelytaitoihin liittyvää ohjaavaa palautetta. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Samassa yhteydessä voidaan arvioida ja suunnitella myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa.
Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia näkökulmia:
1. Edistymisen kielelliset valmiudet
  • kysymisen ja kuuntelemisen taidot
  • vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
2. Edistyminen työskentelytaidoissa
  • taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

3. Edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävässä arvioinnissa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös ohjaavaa palautetta työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymisestä kiinnittäen huomiota opiskelumotivaation tukemiseen. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja numeroarviointia voidaan täydentää sanallisesti. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä