5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana

Yhteistyö lapsen parhaaksi Jyväskylän varhaiskasvatuksessa


thumbnail.jpg

Huoltajien osallisuus lapsen varhaiskasvatukseen päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja kerhotoiminnassa alkaa Hyvä alku–toimintamallin avulla (luku 2.3.). Lapseen ja lapsen tarvitsemiin tukitoimiin tutustutaan ennen hoidon alkua lapsen kotona. Samalla sovitaan käytännöistä varhaiskasvatuksen aloittamiseksi ja luodaan pohja luottamukselliselle yhteistyölle perheen kanssa.

Arjen yhteistyötä suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Heidän ajatuksiaan kuullaan ja huomioidaan suunniteltaessa päivittäistä viestintää, tukitoimien arviointia ja toteuttamista, sekä yhteistyön käytänteitä. Huoltajille kerrotaan konkreettisesti varhaiskasvatuksessa toteutettavista tukitoimista. Yhteistyössä käytettävät toimintatavat valitaan lapsen tarpeiden mukaan. Yhteistyön käytännöt ja sovitut vastuut kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksesta toimitetaan kopio lapsen vasusta lapsen neljävuotistarkastusta varten ennen neuvolakäyntiä. Neuvolasta tulee tältä käynniltä palaute lapsen varhaiskasvatukseen. Jos kolme- tai viisivuotiaan lapsen kehityksestä tai oppimisesta on huolta varhaiskasvatuksessa, täytetään havainnointilomake neuvolaa varten. Myös tällöin neuvolasta tulee palaute varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatus tekee lapsen tuen asioihin liittyen yhteistyötä eri tahojen kanssa. Näitä ovat muun muassa terapeutit, psykologit, sosiaalityö ja Keskussairaala. Jyväskylässä toimii alueellisia kuntoutustyöryhmiä, joissa tarvittaessa lapsen tuen järjestelyistä sovitaan monialaisesti yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Työntekijöiden välistä, monialaista yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisissä yhteistyötapaamisissa, joihin osallistuu varhaiskasvatuksen erityisopettajien lisäksi psykososiaalisten palveluiden, terapiapalveluiden, neuvolan ja lastensuojelun työntekijöitä. Tapaamisissa kartoitetaan lisäksi yhteisen työn haasteita, perehdytään eri toimijatahojen työskentelyyn alle kouluikäisten lasten parissa ja etsitään uusia ratkaisuja yhteistyön toteutumiseksi lasten arkeen. Samanlaisia teemoja käsitellään säännöllisissä tapaamisissa myös Keskussairaalan, Kukkulan koulun ja Onerva-koulun kanssa. Koordinoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (kveot) vastaavat yhteistyön suunnittelusta eri toimijoiden kanssa.