7.5.1 Tukiopetus

Kunnan OPS-sisältö

Tukiopetusta antaa ensisijaisesti luokanopettaja / aineenopettaja tai ainetta opettava opettaja. Oppilasta opettava opettaja arvioi tukiopetuksen tarpeellisuuden. Myös oppilas itse tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä opettajaan, mikäli havaitsevat tukiopetustarpeita.