7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus

Kunnan OPS-sisältö

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset, kuten esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tällöin lapselle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä lapsen on mahdollista aloittaa vapaaehtoinen esiopetus jo viisivuotiaana. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Opetuksen järjestäjä päättää opetuksen toteuttamistavoista. Pidennetty oppivelvollisuus on kuvattu tarkemmin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.