6.4 Opintojen aikainen arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.[1]

[1] Perusopetusasetus 10 § 1 mom.

Kunnan OPS-sisältö

1. lk. väliarviointi: arviointikeskustelu marras-joulukuussa (keskustelun pohjana oppilaan ja vanhempien yhdessä täyttämä itsearviointilomake ja opettajan näkemys asiasta), koululle dokumentti arviointikeskustelusta allekirjoituksineen.

1. lk. lukuvuosiarviointi: sanallinen arviointi, käyttäytymisen arviointi lukuvuositodistuksen liitteenä ja työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä. Lukuvuositodistuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan oppimäärät arvioidaan rasteilla tavoitteiden mukaisesti.

2. lk. väliarviointi: sanallinen arviointi, käyttäytymisen arviointi on välitodistuksen liitteenä ja työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä. Välitodistuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan oppimäärät arvioidaan rasteilla tavoitteiden mukaisesti.

2. lk. lukuvuosiarviointi: todistuksen lisäksi arviointikeskustelu ja itsearviointi. Arviointikeskustelu huhti-toukokuussa (keskustelun pohjana oppilaan ja vanhempien yhdessä täyttämä itsearviointilomake ja opettajan näkemys asiasta), koululle dokumentti arviointikeskustelusta allekirjoituksineen.

3. lk. väliarviointi ja 3. lk. lukuvuosiarviointi: sanallinen arviointi (käyttäytymisen arviointi on lukuvuositodistuksen liitteenä ja työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä). Lukuvuositodistuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja englannin oppimäärät arvioidaan rasteilla tavoitteiden mukaisesti.

4. lk. väliarviointi äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja englannin oppimäärät arvioidaan rastilla, sanallinen arviointi (käyttäytymisen arviointi on lukuvuositodistuksen liitteenä ja työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä). Muu arviointi on vapaamuotoista.

4. lk lukuvuosiarviointi äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja englannin oppimäärät arvioidaan rastilla, muutoin sanallinen arviointi (käyttäytymisen arviointi on lukuvuositodistuksen liitteenä ja työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä). Muu arviointi on vapaamuotoista.

5. lk. väliarviointi äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja englannin oppimäärät arvioidaan rastilla, sanallinen arviointi (käyttäytymisen arviointi on lukuvuositodistuksen liiteenä ja työskentelytaidotarvioidaan oppiaineiden yhteydessä).

5. lk. lukuvuosiarviointi numeroarviointina. Taito- ja taideaineissa arviointi viidennellä luokalla arvioidaan mieluummin aktiivisuus ja harrastuneisuus, josta vuosittain oppilaalle myös sanallista palautetta.

6. lk. väliarviointi ja 6. lk. lukuvuosiarviointi numeroarviointina, lukuvuosiarvioinissa huomioitava valtakunnalliset arviointikriteerit arviointikeskusteluineen.

7.-9. lk: numeroarviointi, 9. lk:n keväällä valtakunnalliset arviointikriteerit ja arviointikeskustelu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä