Tieto- ja viestintäteknologian sisällöt vuosiluokilla 7-9


TVT:n laaja-alaisen osaamisen painotukset vuosiluokilla 7 - 9

Oppilas 7.-8. lk

Oppilas
 • hallitsee käytössä olevat oppimisympäristöt, osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).
 • käyttää Wilmaa (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • hallitsee toimisto-ohjelmien peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa omalla laitteellaan kirjautua koulun verkkoon ja käyttää tarjottuja ohjelmia.
 • ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät,)
 • osaa sähköpostin käytön (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta)
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
  • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
  • osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään
  • osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)
 • toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja (Netiketti)
 • harjoittelee ohjelmointia
  • tutustumalla johonkin ohjelmointikieleen (esim. Python)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita sekä muuttujia
  • kehittämällä algoritmista ajattelua soveltamalla matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemisessa
  • soveltamalla aiemmin opittua, tuotoksena esimerkiksi yksinkertainen peli, toiminnallinen robotti tai matemaattisen ongelman ratkaiseva ohjelma
  • soveltamalla ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin käsityössä
 • harjoittelee digitaalista kuvankäsittelyä ja videoeditointia
 • arvioi ja jäsentää omaa Kasvun kansiotaan
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely tai Tiviittori) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Oppilas 9lk.

Oppilas
 • osaa vertailla erilaisia ohjelmia ja löytää omat suosikkinsa
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
  • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo, sivunnumerointi)
 • arvioi ja jäsentää omaa Kasvun kansiotaan
 • osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan työkalun
 • osaa käyttää ohjelmien sisään rakennettuja ohjeita tai etsiä ratkaisuja itsenäisesti ongelmatilanteissa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • osaa ohjelmoida
  • käyttäen jotakin ohjelmointikieltä (esim. Python)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita sekä muuttujia
  • soveltamalla aiemmin opittua, tuotoksena esimerkiksi yksinkertainen peli, toiminnallinen robotti tai matemaattisen ongelman ratkaiseva ohjelma
 • kehittää algoritmista ajattelua soveltamalla matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin perusteita
 • ymmärtää tekijäinoikeuksien perusteet ja osaa kunnioittaa niitä
 • tiedostaa omaa mediapersoonaansa ja mediamakuaan
 • arvioi omien tvt-oppimistavoitteidensa toteutumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä