Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Laajenevat oppimisympäristöt
  • Sosiaalisissa oppimisympäristöissä korostuvat turvallisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen.
  • Fyysisissä oppimisympäristöissä tärkeää on tilojen joustavuuden kehittäminen. Tähän kiinnitetään huomiota varsinkin uudisrakentamisen ja remontoinnin yhteydessä. Olemassa olevia tiloja muokataan luovasti monipuolisiksi oppimisympäristöiksi.
  • Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä.
Koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä järjestöjen, seurakuntien, yritysten, kulttuurilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Oppilasta tuetaan hahmottamaan ja näkemään oma oppimisensa eri oppimisympäristöissä (koti, seurat, järjestöt, muu elinympäristö) kokonaisuutena. Kouluista pyritään kehittämään kohtaamisen ja oppimisen tiloja myös kouluajan ulkopuolella.

Monipuolistuvat työtavat
  • Kehitetään ja käytetään työtapoja, jotka mahdollistavat kiireettömän, luovan, toiminnallisen, liikkuvan ja kokeilevan koulukulttuurin.
  • Yhteisopettajuutta ja oppilaiden vertaisoppimista kehitetään ja tuetaan.

Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin noudattaminen on velvoittavaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä