Vieras kieli englanti, A1-oppimäärä vuosiluokalla 1

A1-englannin tavoitteet vuosiluokalla 1

 • Tukea oppilaan kielitietoisuuden heräämistä
 • Tukea myönteisen asenteen syntymistä oppilaalla englannin kieleen ja sen oppimiseen
 • Vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti
 • Tarjota mahdollisuuksia kuunnella englantia ja oppia toiminnallisilla työtavoilla. Käytetään kielisuihkutusta työtapana.
 • Tarjota mahdollisuuksia harjoitella englannille ominaisten äänteiden havaitsemista, suomen kielelle vieraiden äänteiden kuulemista, tunnistamista ja matkimista. Painotetaan suullista kielitaitoa.

A1-englannin sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Kulttuuri- ja kielitietoisuus
 • vertaillaan suomen ja englannin kielen äänteitä
 • mietitään, missä oppilas on havainnut ja voi havaita englantia
S2 Kielenopiskelutaidot
 • havainnoidaan englannin kieltä lähiympäristöstä
 • kielisuihkutus: englannin kuuntelemista ja toiminnallisia työtapoja
 • vieraan kielen kuuntelu ja toistaminen
 • totutellaan näkemään kirjoitettua kieltä kuunnellessa
 • parityöskentelyn harjoittelua
 • luokkahuonerutiineja englanniksi
 • äänteiden harjoittelu alkaa
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 • Äänteiden ja ääntämisen harjoittelu alkaa.
  • Harjoitellaan äänteiden kuulemista ja tuottamista äänteinä (esim. Jolly Phonicsin äännejärjestyksen alkupään äänteitä s, a, t, i, p, n, o, c/k, e, h, r, m, d, g, o, u, l, f, b, ai, j, oa, ie, ee, or, z, w, ng, v, 00 (u/Ʊ), oo (u:), y, x, ch, sh, th (ð), th (θ), qu, ou, oi, ue, er, ar).
  • Äänteitä harjoitellaan myös sanojen ja sanontojen yhteydessä.
  • Keskitytään soinnillisuuden ja soinnittomuuden sekä aspiraation vertailemiseen, kuulemiseen ja tuottamiseen.
  • Käytetään toiminnallisia työtapoja esim. Jolly Phonics.
 • viestinnässä kaverin kannustaminen (esim. "Well done", "Good")
 • kielitaidon rohkea käyttäminen (esim. "Thank you", tervehdykset, "Please")
 • aihesisältöinä ainakin tervehtiminen, kohteliaisuussanat, itsensä esittely, värejä, numeroita. Muita sisältöjä valitaan oppilaiden kanssa yhdessä oppilaita innostavista asioista. Myös luokkatason aihekokonaisuuksia voidaan soveltuvin osin käsitellä (esim. sää, vuodenajat, vaatteet, viikonpäivät).