Vieras kieli englanti, A1-oppimäärä vuosiluokalla 2

A1-Englannin tavoitteet vuosiluokalla 2

 • Tukea oppilaan kielitietoisuuden heräämistä
 • Tukea myönteisen asenteen syntymistä oppilaalla englannin kieleen ja sen oppimiseen
 • Vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti
 • Tarjota mahdollisuuksia kuunnella englantia ja oppia toiminnallisilla työtavoilla. Käytetään kielisuihkutusta työtapana.
 • Tarjota mahdollisuuksia harjoitella englannille ominaisten äänteiden havaitsemista, suomen kielelle vieraiden äänteiden kuulemista, tunnistamista ja matkimista. Painotetaan suullista kielitaitoa.
 • Ohjata erottamaan englanti muista kielistä

A1-Englannin sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Kulttuuri- ja kielitietoisuus

 • vertaillaan suomen ja englannin kielen äänteitä
 • mietitään, missä oppilas on havainnut ja voi havaita englantia 
S2 Kielenopiskelutaidot
 • tarkastellaan omaa kielellistä ympäristöä ja englannin asemaa siinä ja tehdään havaintoja sanojen samankaltaisuuksista
 • harjoitellaan nimien käyttöä puhuteltaessa
 • kuunnellaan paljon englantia ja käytetään toiminnallisia työtapoja, yhdistetään vuosiluokan aihekokonaisuuksiin
 • toistetaan englantia mallin mukaan, harjoitellaan suomen kielelle vieraiden äänteiden muodostamista
 • harjoitellaan tekstin seuraamista kuunnellessa
 • käytetään englantia luokkahuonerutiineissa
 • harjoitellaan parityötä ja itsearviointia

 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 •  Äänteiden ja ääntämisen harjoittelu alkaa.
  • Harjoitellaan äänteiden kuulemista ja tuottamista äänteinä (esim. Jolly Phonicsin äännejärjestyksen alkupään äänteitä s, a, t, i, p, n, o, c/k, e, h, r, m, d, g, o, u, l, f, b, ai, j, oa, ie, ee, or, z, w, ng, v, 00 (u/Ʊ), oo (u:), y, x, ch, sh, th (ð), th (θ), qu, ou, oi, ue, er, ar).
  • Äänteitä harjoitellaan myös sanojen ja sanontojen yhteydessä.
  • Keskitytään soinnillisuuden ja soinnittomuuden sekä aspiraation vertailemiseen, kuulemiseen ja tuottamiseen.
  • Käytetään toiminnallisia työtapoja esim. Jolly Phonics.
 • harjoitellaan viestinnässä kaverin kannustamista (esim. "Well done", "Good")
 • kielitaidon rohkea käyttäminen (esim. "Thank you", tervehdykset, "Please")
 • aihesisältöinä ainakin tervehtiminen, kohteliaisuussanat, itsensä esittely, värejä, numeroita. Muita sisältöjä valitaan oppilaiden kanssa yhdessä oppilaita innostavista asioista. Myös luokkatason aihekokonaisuuksia voidaan soveltuvin osin käsitellä (esim. sää, vuodenajat, vaatteet, kehonosat, viikonpäivät).