Vieras kieli englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 2

A-Englannin tavoitteet vuosiluokalla 2

 • tavoitteena kielitietoisuuden herättäminen ja myönteisen asenteen luominen englannin kieleen ja sen oppimiseen
 • kielisuihkutus: paljon englannin kuuntelemista ja toiminnallisia työtapoja
 • suullisen kielitaidon painotus: englannin erottaminen muista kielistä, harjoitellaan englannille ominaisten äänteiden havaitsemista, suomen kielelle vieraiden äänteiden kuulemista, tunnistamista ja matkimista
 • opetuksen yhdistäminen luokkatason aihekokonaisuuksiin

A-Englannin sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Kulttuuri- ja kielitietoisuus
 • vertaillaan suomen ja englannin kielen äänteitä sekä sanojen samankaltaisuutta
S2 Kielenopiskelutaidot
 • sanojen samankaltaisuuden havaitseminen
 • nimien käyttö puhuteltaessa
 • kielisuihkutus: paljon englannin kuuntelemista ja toiminnallisia työtapoja, yhdistetään vuosiluokan aihekokonaisuuksiin
 • tarkastellaan omaa kielellistä ympäristöä ja englannin asemaa siinä
 • vieraan kielen kuuntelu ja toistaminen
 • tekstin seuraaminen kuunnellessa
 • parityön harjoittelu
 • luokkahuonerutiinit englanniksi
 • äänteiden harjoittelu alkaa
 • harjoitellaan erilaisia tapoja kehittää muistia
 • oppilaan vastuulla huolehtia kirjoista ja merkata läksyt
 • harjoitellaan itsearviointia
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 • viestinnässä kaverin kannustaminen (esim. "Well done", "Good")
 • opitun kielitaidon rohkea käyttäminen (esim. "Thank you", tervehdykset, "Please")
 • ääntämisen harjoittelu (soinnillisuuden ja soinnittomuuden kuuleminen ja tuottaminen, aspiraatio, ʒ, ʃ, ð, θ, v, f )