T- valinnaisen käsityön sisällöt vuosiluokalla 9

Syventävien opintojen oppimistehtävän pohjana voi olla tutkiva, keksivä ja kokeileva toiminta. Oppimistehtävä toteutetaan käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian keinoin:

- Käsityöilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, taide, pelit, harrastukset, kokemus, tunteet, aistit
- Muotoilun tehtävänantoesimerkki: arkielämän, esineiden, luonnon- ja rakennetun ympäristön havainnointi uusien ideoiden kehittämiseksi.
- Teknologian tehtävänantoesimerkki: korostaa erityisesti esineen tai ilmiön toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää tietoa ja sen soveltamista

S1 Innovointi

 • Lähtökohtana oppilaiden kanssa yhdessä sovittu oppimistehtävä, johon yhdessä asetetaan tavoitteita.
 • Kehitetään ideoita, käytäntöjä tai tuote, joita oppilas pitää uutena tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.
 • Integroidaan tarvittaessa muiden oppiaineiden sisältöjen kanssa hyödyntäen monipuolisesti ajankohtaisia ja koulukohtaisia teemoja.
 • Hyödynnetään innovoinnissa mm. yhteisöpalveluja. (esim. Pinterest)

S2 Muotoilu

 • Tutkitaan harrastamiseen, sisustamiseen, arjen käyttöesineisiin ja pukeutumiseen liittyviä ilmiöitä.
 • Huomioidaan tuotteen esteettisyys ja toimivuus.
 • Hyödynnetään muotoilun kulttuuriperintöä maailmanlaajuisesti.

S3 Kokeilu

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita.
 • Hyödynnetään uusimpien teknologioiden mahdollisuuksia oppimistehtävien toteutuksessa (sulautetut eli ohjelmoitavat järjestelmät: esim. lasertyöstöyksikkö, CNC-jyrsin, E-tekstiilisovellukset).
 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

S4 Dokumentointi ja arviointi

 • Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa mm. kuvilla, videoilla, blogeilla tai yhteisöpalvelujen keinoin.
 • Arvioidaan käsityöprosessia sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä myös yhteisöllisesti.
 • Prosessi dokumentoidaan sähköisesti.

S5 Tekeminen

 • Syvennetään koneiden ja laitteiden hallintaa (esim. oiko- ja tasohöylä, vannesaha, CNC-jyrsin, metalli- ja puusorvi, hitsauslaitteet, 3D tulostin, lasertyöstöyksikkö, saumuri, kirjova ompelukone, kangaspuut) ja käytetään niiden teknologiaa valmistuksen apuna.
 • Valmistetaan omien ja yhteisöllisten suunnitelmien ja kokeilujen pohjalta käsityötuotteita ja teoksia, joissa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, innovatiivisuus, esteettisyys, ekologisuus ja eettinen kestävyys.
 • Käytetään monipuolisesti tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita.

S6 Työturvallisuus

 • Ennen työskentelyä kartoitetaan ja arvioidaan työn vaarat sekä riskit. Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

 • Tehdään vierailuja käsityö- ja teknologiatoimijoihin. Tutustuaan käsityöosaamisen ja motoristen taitojen merkitykseen työelämän eri osa-alueilla.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä, vaikuttaa tai osallistaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä