Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin kysymykset, OPH, 1.10.2015

Koulun tehtävä on vastata tulevaisuuden haasteisiin. Koulu vaikuttaa siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijoina ja ihmisinä. Koulussa on luotava tilanteita, joissa oppilas voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi on vuorovaikutusta, ja se perustuu molemminpuoliseen palautteeseen.

Mistä otetaan aikaa siihen, että opettaja ehtii huomioida jokaista oppilasta yksilönä?

Millaiseen opiskeluun arviointi ja koekäytänöt ohjaavat?

Päättöarvioinnin kysymykset, Erja Vitikka
- päättöarvosanan muodostamisessa huomioidaan päättöarvioinnin kriteerit, ei kulloisenkin vuosiluokan (esim. 9.luokan) tavoitteet
- perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamiseen
- arvosana EI SAA OLLA AIEMPIEN SUORITUSTEN KESKIARVO

Valinnaisaineet KATSO OPH OHJEET VALINNAISKURSSISTA PERUSOPETUKSESSA (E-PERUSTEET.OPINTOPOLKU.FI)
- yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaisaineet arvioidaan osana kyseistä oppiainetta - valinnaiskurssista ei saa omaa erillistä numeroa!!!
- Muut valinnaiset aineet -otsikon alle ne valinnaisaineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen
- Valinnaiset aineet -otsikon alle kurssit (alle 2 vvh), jotka arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty
- kunta päättää sen, miten taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja käytetään, eli ovatko ne vapaasti valittavissa vai ei
- jos oppilaat eivät saa itse päättää taito-ja taideaineiden valinnaiskursseja, kuntakohtaisessa osiossa määrätään oppiaineen sisällöt ja tavoitteet

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti