Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Oppiainekohtaisten TVA-ryhmien 1 - 12 ohjeita osa 1 - kevät 2015

Oppiaineryhmien 1 – 12 tehtävät keväällä 2015

1 Ilmoita oppiaineryhmän yhdyshenkilö opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän nimeämille vastuuhenkilöille tuija.huikuri@jamsa.fi ja jaana.hartus@kuhmoinen.fi

2 Kaikki ryhmät tutustuvat opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan, luvut 1-4.

3 Ryhmä miettii omalta osaltaan miten lukujen teemat voisi toteuttaa oman oppiaineen opetuksessa sekä teemojen merkitystä paikallisessa opetussuunnitelmassa yleisesti. Keskittykää erityisesti laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

4 Ryhmä kirjaa esille nousevat asiat ja ideat Pedanetin OPS 2016 työskentelyalustalle, joka löytyy Jämsän ja Kuhmoisten OPS2016 etusivulta, vasemman puoleisen sivupalkin alimmaisesta kohdasta otsikolla Ryhmät. Alueelle kirjataan kohdassa 3 mainitut mietteet myös muiden ryhmien kommentoitavaksi. Muistakaa, että sivusto on julkinen.

5 Kaikki ryhmät tutustuvat luvun 6 mukaiseen oppimisen arviointiin ja siihen liittyviin periaatteisiin.

6 Ryhmä kirjaa ajatuksensa Pedanetin keskustelualustalle. Sinne kirjataan mietteitä oman oppiaineen arvioinnin muutoksista, periaatteista ym. myös muiden ryhmien kommentoitavaksi. Muistakaa, että sivusto on julkinen.

7 Ryhmien yhdyshenkilöt raportoivat Tuijalle ja Jaanalle lyhyesti työn edistymisestä määräajoin TVA ryhmille määritellyn aikataulun mukaisesti.

Kevään työn edistymisestä toimitetaan raportit 8.4. (helmi-maaliskuun työskentely) sekä 3.6. (huhti-toukokuun työskentely) mennessä.

HUOM! Opetushallituksen sivuilla on selkeät ohjeet opetussuunnitelmatyön käynnistämisestä ja etenemisestä kunnissa. http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti