Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Opetussuunnitelmien ulkoasun yhdenmukaistaminen Paunun koululla ke 20.1.2016 klo 8 alkaen

Antoisaa vuotta 2016 kaikille!

Uudet opetussuunnitelmat ovat nyt annetun aikataulun mukaisesti pääosin valmiina. Mikäli jollakin ryhmällä on työ vielä kesken, pyydämme ilmoittamaan siitä pikaisesti allekirjoittaneille.

Te olette työskennelleet tiiviisti koko syksyn, ja vaikka edessä on ollut monenlaisia kysymyksiä, olette selvittäneet ne yhdessä, ja työ on jatkunut keskeytyksettä. Teillä on ollut suuri valta ja vastuu koko kaupungin opetuksen tulevaisuudesta, ja olette tuon vastuun kantaneet upeasti.

Seuraavana vaiheena on katsoa yhdessä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Kirjoitustyölle ja sisältöjen ja tavoitteiden kirjaamiselle ei annettu etukäteen mitään varsinaista määrämuotoa, joten ne saattavat olla hyvinkin erilaisia oppiaineittain. Koska tästä opetussuunnitelmasta ei ole tarkoitus ottaa kirjan muotoon laadittua kopiota, asialla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. Tärkeintä on, että saman oppiaineen sisällä kirjaukset ovat yhdenmukaiset ja loogisesti etenevät, jotta niin opettajat itse, kuin oppilaat ja huoltajatkin pystyvät seuraamaan tavoitteiden ja sisältöjen jatkumoa vaivatta.

Keski-Suomen OPS2016 ohjausryhmä on linjannut asiaa niin, että tärkeintä on luettavuus kaikilla mahdollisilla päätelaitteilla, myös mobiilisti. Sen vuoksi se ei suosittele taulukoiden käyttöä kirjaamisessa. Meillä näyttää joissakin oppiaineissa olevan valittuna nimenomaan taulukkomuotoinen kirjaustapa, joten meidän kannattaa yhdessä miettiä ja varmistaa, että taulukot ovat helposti luettavassa muodossa.

Kutsummekin nyt jokaisesta ryhmästä koolle kirjaamisesta vastanneet opettajat (1-2 opettajaa/oppiaineryhmä), ja käymme yhdessä läpi nyt tehdyt kirjaamiset ja teemme niihin mahdollisia muutoksia. Kokoonnumme yhdessä Paunun koulun ATK-luokkaan keskiviikkona 20.1.2016 klo 8-15. Teemme töitä sen päivän, ja mukana oleville opettajille otetaan sijaiset koululle. Mukana ovat meitä ohjaamassa Eetu Rantakangas, Jari Räsänen ja Antti Manninen. Tavoitteena on saada oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt kirjattua niin, että ne voidaan viedä hyväksyttäviksi sivistyslautakuntaan helmikuussa 2016. Hakekaa siis virkavapaata (aktiivivapaa) tuolle päivälle!

Kuten aikatauluun on kirjattu, teidän kaikkien työ jatkuu vielä keväällä mm. valinnaisaineiden osalta, ja VESO-päivänä la 9.4.2016 keskitymme arviointiasioihin ja tietenkin saatte vielä esitellä lopulliset tavoitteet ja sisällöt opettajille, jotka ottavat uudet opsit käyttöön elokuussa.

t. Jaana ja Tuija

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti