Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Opetussuunnitelmatyön suunnitteluiltapäivät to 24.9. ja ke 2.12. klo 13-16 Paunun koululla

Jämsän ja Kuhmoisten perusopetuksen opetussuunnitelmia valmistelevat nyt vauhdilla tehtävään nimetyt opettajat (TVA-ryhmät). Opetussuunnitelmien tulee olla valmiina jouluun 2015 mennessä, jonka jälkeen ne siirtyvät kuntien päätöksentekokoneiston käsittelyyn.

Kaikki opettajat ovat ilmoittautuneet johonkin ops-ryhmään, joko oppiainekohtaiseen ryhmään tai vaihtoehtoisesti ryhmään, jossa valmistellaan laaja-alaiseen osaamiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyviä kirjauksia tai erityisopetuksen ja oppilashuollon vastuuryhmään.

Työnantaja järjestää kaikille opettajille sekä oppilashuollon henkilöstölle yhteisiä ops-iltapäiviä Paunun koululla torstaina 24.9. ja keskiviikkona 2.12.2015 klo 13-16. Oppilaiden koulupäivä päättyy tuolloin viimeistään klo 13.

Iltapäivien aikana opetussuunnitelmia valmistelleet opettajat esittelevät kirjaamiaan sisältöjä ja tavoitteita, perustellen valintojaan. Muut mukana olevat opettajat kommentoivat niitä, ja tarvittaessa sovitaan tehtävistä muutoksista. Muutoksia voidaan kirjata jo siinä tilanteessa, sillä aikaa on kolmisen tuntia.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää sisältöjen ja tavoitteiden jatkumoon 1-9 luokilla huomioiden nivelvaiheet 3-4lk, 6-7lk ja 9lk-lukio.

Kaiken perustana ovat paitsi valtakunnalliset perusteet, myös kaupungin vahvistettu tuntijako, joka astuu voimaan 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6, ja seuraavana vuonna porrastaen yläluokilla.

Joissakin oppiaineissa opetussuunnitelmien kirjaaminen on käytännössä yhden tai kahden TVA-opettajan vastuulla, jolloin ops-iltapäivän osallistujien ja heidän näkemystensä merkitys on erityisen suuri.

Kaiken kaikkiaan TVA-ryhmän jäsenillä on suuri vastuu uusista opetussuunnitelmista, ja sen vuoksi he tarvitsevat meidän kaikkien tuen työlleen.

Myös lukion opettajat osallistuvat ops-iltapäiviin valmistellen lukion opetussuunnitelmia, joiden valtakunnalliset perusteet valmistunevat syyskuussa.

Laajemmin uusia opetussuunnitelmia tarkastellaan yhdessä keskisuomalaisten opettajien kanssa lauantaina 14.11. järjestettävillä KEOS-päivillä Jyväskylässä, johon kaikki opettajat osallistuvat. Jämsästä ja Kuhmoisista järjestetään kuljetus Jyväskylään.


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti