6. Oppilashuolto

Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää [1]. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon [2]. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä kunnioittava ja avoin vuorovaikutus.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.
[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1-2 mom.