6. Oppilashuolto

Esiopetuksessa käytettävät käsitteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä [1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)1§3 mom.