Äänekosken perusopetuksen TVT-ops

TVT-OPS

Tavoitteet opetuksessa

Tavoitetaitotasojen määrittelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen kaikilla luokka-asteilla. Näiden tavoitteiden avulla pyritään takaamaan se, että oppilas saavuttaa riittävät TVT-taidot, jotta hän pystyy vastaamaan jatko-opiskelun tuomiin vaatimuksiin ja tietoyhteiskunnan jokapäiväisiin haasteisiin.

Tietotekniikan opetuksessa edetään vaiheittain:
 • Esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tutustutaan perusasioihin, TVT-laitteisiin ja niiden käyttämiseen oppimisen tukena.
 • 3.lk ja 4.lk luokkien aikana tietokoneesta/ älylaitteesta tulee oppilaalle oppimisen apuväline. Tiedon hakeminen ja haetun tiedon hyödyntäminen omassa tuotoksessa on jo jollakin tavalla mukana. Ja oppilas osaa käyttää oppimispelejä, sovelluksia ja ohjelmia, kun hän harjoittelee uutta asiaa tai taitoa.
 • 5.lk ja 6.lk aikana TVT-laitteita käytetään työvälineinä entistä selvemmin. Oppilas osaa tehdä ja käyttää TVT-laitteita omien tuotoksien tekemiseen ja osaa hankkia itsenäisesti niillä tietoja, joiden avulla hän voi ratkaista annettuja tehtäviä ja ongelmia.
 • 7.lk - 9.lk aikana oppilas syventää TVT-taitoja ja opettelee käyttämään sovelluksia niin, että hän osaa hyödyntää niiden täysiä ominaisuuksia ja pystyy myös tekemään ennakkoluulottomia ja luovia ratkaisuja valitessaan käyttöön tulevaa sovellusta tai sovelluksia TVT-työskentelynsä aikana. Lisäksi oppilas saa rohkeutta ja valmiuksia tietoyhteiskunnan asiointipalveluiden käyttämiseen.


Pedagogiikka
 • Opetussuunnitelma ohjaa TVT:n käyttöä ja on opetuksen tukena.
 • TVT:n opetuskäytön tarkoituksena on luoda oppilaalle valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa.
 • Tietoa tuotetaan, yhdistetään olemassa olevaan tietoon ja sitä jaetaan yhteiseen käyttöön
 • Opetuksessa käytetään yhteisöllisyyttä tukevia opetustapoja .
 • Oppilaan omaa oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla.
 • Yhteisopettajuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakokonaisuudet käsitellään siten, että oppiainerajat voidaan ylittää.
 • Arvioinnissa huomioidaan myös tietotekninen osaaminen.
 • Opettajille ja muille opetukseen osallistuville henkilöstöryhmille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja TVT-tukea.

TVT-ASIASISÄLLÖT ERI LUOKKA-ASTEILLA

ESIOPETUS Ja ALKUOPETUS, TVT-ensiaskeleet
 • Tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen.
 • Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö.
 • Tietojen tallentaminen ja avaaminen.
 • Tekstin tuottaminen.
 • Kuvan ottaminen älylaitteella.
 • Internetin peruskäyttö, sivulle siirtyminen, kirjanmerkin tekeminen ja hakutoiminnon käyttäminen.
 • Peda.netin käyttäminen. (Oma tila, Kasvun kansio ja luokansivut)
 • Sähköisten oppimateriaalien käyttäminen.
 • Tietoturvallisen tietokonetyöskentelyn pohjan luominen.
 • 10-sormijärjestelmä, opittujen kirjaimien harjoittelu.
 • Tablet-tietokoneisiin tutustuminen ja niiden peruskäyttö.
 • Tutustuu ohjelmointiin.
 • Erottaa faktan fiktiosta. (Mainokset yms.)

3-4 lk, Tietokone oppimisen apuvälineeksi

3. Luokka
 • Tiedon hakeminen hakusanoilla verkosta.
 • Tekstin tuottaminen.
 • Tulostaminen
 • 10-sormijärjestelmän harjoittelu opetussovellusten avulla ja tekstiä tuotettaessa.
 • Oppimisympäristöjen ja verkossa olevien opetusohjelmien käyttäminen oppimisen tukena. (oppimispelit, tehtäväsivut)
 • Harjoittelee ohjelmointia.
 • Kuvan ja tekstin yhdistäminen.
 • Peda.netin käyttäminen oppimisalustana.
 • Älylaitteiden käyttäminen oppimisen apuna.
4. luokka
 • Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
 • Käytössä olevien oppimisalustojen hallinta.
 • Tekstin tuottaminen tietokoneella/älylaitteella.
 • Kuvan liittäminen tekstiin.
 • Taulukkolaskenta
 • Kuvankäsittelyn alkeet.
 • Kuvankäsittelyohjelman alkeet
 • Kymmensormijärjestelmään tutustuminen.
 • Tietoturva ja viisas netin käyttäminen (ikärajat, omien tietojen jakaminen, nettikiusaaminen)
 • Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
 • Tekijänoikeudet
 • Tutustuu sähköpostin käyttämiseen.
 • Peda.netin käyttäminen oppimisalustana.


5-6 lk, Tietokoneesta työväline
 • Tietojen sujuva etsiminen internetistä ja muusta digitaalisesta materiaalista.
 • Tekstinkäsittelytaitojen vahvistaminen.
 • 10-sormijärjestelmän harjoitteleminen.
 • Kuvankäsittelyyn tutustuminen
 • Tietoturva ja viisas netin käyttäminen, omat älylaitteet ja nettikiusaaminen.
 • Lähteet ja tekijänoikeudet (laillinen lähteiden käyttäminen ja niiden merkitseminen).
 • Tablet-tietokoneiden käyttäminen opetuksen tukena ja mobiililaitteiden opetuskäytön perusteet.
 • Sähköpostin peruskäyttö (tarvittaessa vain näyttäen, jos emme voi toteuttaa oppilaiden sähköpostia).
 • Pednetin käyttäminen oppimisalustana.

7-9 lk, Tietokoneesta työväline

7. ja 8. luokka

 • Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
 • Tekstinkäsittelyn perusteet: Tekstin tyylit ja muotoilu, taulukot, kuvan lisääminen, sisällysluettelo,sivunumerointi.
 • Taulukkolaskenta ja siihen liittyvän grafiikan käyttäminen.
 • Sähköinen esitys.
 • Tietoturvallisuus ja vastuullinen tietotekniikan käyttäminen (oma- ja laitteiden tietoturva).
 • Sähköinen viestintä.
 • Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
 • Tekijänoikeus.
 • Sähköinen asiointi? (opo)
9. luokka

 • Koulussa olevien laitteiden ja ohjelmistojen luova käyttäminen.
 • Sähköisten asiointi sivujen käyttäminen (yhteisvalinta, kurssivalinnat)
 • Sähköinen viestintä
 • Osaa vertailla ohjelmia ja sovelluksia ja valita niistä parhaiten käyttöön soveltuvan.
 • Tietää oikeutensa ja vastuunsa mediantuottajana ja kuluttajana.
 • Osaa soveltaa oppimaansa kohdatessaan uusia ohjelmia ja asiointipalveluja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä