Taito- ja taideaineiden valinnaiset kurssit 4.lk ja 5.lk

Taito- ja taideaineiden valinnaiset kurssit 4.lk ja 5.lk

Paikalliset ratkaisut

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa, miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään.

Mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, laaditaan opetussuunnitelma kunkin taide- ja taitoaineen osalta ottaen huomioon ko. oppiaineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne.

Mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.

Äänekoskella taito- ja taideaineiden valinnaisuus toteutetaan 4. ja 5. luokalla.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy koulukohtaisen valinnaisainetarjottimen ennen opetuksen alkamista. Valinnaisainetarjottimen vaihtoehdoista määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan. Koulu luo itse valinnaisainetarjottimen, jossa se hyödyntää omia vahvuuksian ja paikallisia olosuhteita.

Kukin valinnaisaine koostuu useamman taide- ja taitoaineen aihealueista. Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa valinnaisainetarjottimen sisältöihin. Oppilas valitsee valinnaisainetarjottimen sisällöistä häntä kiinnostavat aiheet. Mikäli ensisijaista valintaa ei voida liian pienen ryhmäkoon vuoksi toteuttaa, otetaan huomioon varavalinnat. Kokonaistuntimäärä kurssille on 38h, joka voi sisältää yhden tai useamman aihealueen valinnan. Lukuvuositodistukseen kurssi kirjataan nimellä taito- ja taideaineiden valinnainen, sen lisäksi todistuksesta tulee ilmetä, mitä aihealueita kurssi on sisältänyt. Valinnaisaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä annettujen tehtävien tekemistä.


Linkki: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Päätökset:
Vuosiluokkien 4. ja 5. tait 12.9..pdf
Vuosiluokkien 4. ja 5. tait.pdf

Taito- ja taideaineiden valinnaiset kurssit

Klikkaa alla olevan ilmoituksen otsikkoa, niin saat näkyviin sen, mitä Ops2016 luvussa 12.1 lukee ja samalla saat linkin myös alkuperäiselle sivulle.

Lomakepohjaan tehdään koulukohtaiset suunnitelmat. Suositus on, että teet joka kurssista oman lomakkeen, koska Laaja-alaiset tavoitteet, L1 - L7, saattavat vaihdella eri kursseissa.

Suunnitelmat tulevat näkyviin 4.lk ja 5.lk sivuille.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset kurssit (Lomakepohja)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Koulu


Rehtori tai suunnitelman tehneet opettajat


Opintojen nimi


Opintojen laajuus,


Tavoitteet


Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen. (Laita rasti)

Sisällöt


Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet.


Vuosiluokat,joille valinnaista ainetta tarjotaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä