8 Todistukset

8 Todistukset

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

8 Todistukset

Oppilaalle kirjoitetaan osallistumistodistus lukuvuoden lopuksi, huolimatta siitä jatkaako hän valmistavassa opetuksessa vai ei.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. Todistukseen merkitään myös oppilaan suorittamat kurssit eri oppiaineissa.

Oppilaalle kirjoitetaan erotodistus, mikäli hän siirtyy kesken lukuvuoden toisen opetuksen järjestäjän piiriin. Erotodistukseen kirjataan valmistavan opetuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät, sekä samat asiat, mitä valmistavan opetuksen päätteeksi annettavaan todistukseen kirjoitetaan niiltä osin kuin arvostelu on mahdollista suorittaa.