7 Oppilaan arviointi

7 Oppilaan arviointi

Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista.

Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

7 Oppilaan arviointi

Arvioinnissa käytetään soveltuen samoja periaatteita ja taitotasoasteikoita kuin perusopetuksen oppiaineiden arvioinnissa.

Oppilaan suomenkielen taidon kehittymisen arvioinnissa voidaan hyödyntää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa.

Arviointi on jatkuvaa ja monipuolista ja oppilaalle opetetaan myös itsearviointia.