3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

3.2. Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus-opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito (A1.2), jolloin oppilas ymmärtää kirjoitettuna ja puhuttuna sanoja ja helppoja lauseita. Hän osaa myös ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti lyhyin lausein tutuista aihepiireistä. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Valmistavan opetuksen tärkeät aihepiirit ovat:
- Ihminen ja hänen lähipiirinsä (henkilötiedot, perhe, asuminen, ruoka, vaatteet, kehonosat ja sairaudet)
- Kanssakäyminen (tervehtiminen, kiittäminen ja pyytäminen)
- Liikkuminen ja asiointi (kulkuvälineet, kauppa, lääkäri, apteekki, kirjasto, puhelin)
- Kello, kalenteri, määrä ja hinta
- Mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen
- Eri oppiaineiden keskeiset käsitteet

Kielen opetuksen keskeiset kielioppiasiat ovat:
- Kirjain- ja äännejärjestelmä
- Yksikkö, monikko
- Lauserakenne
- Perusadjektiivit, värit ja perusverbit
- Kysymyssanat
- Puhutun ja kirjoitetun kielen ero