6.lk Matematiikka (muuttuu 4 tunnista 3 tuntiin)

Matematiikan siirto-ops

Lukuvuosisuunnittelua tehtäessä tuntimäärä huomioidaan siten, että sisällöissä kursiivilla esitetyt uudet asiat ehditään opiskella.

Kertaavaa ja syventävää oppiainesta painotetaan kunkin luokan (oppilaan) tarpeen mukaan.

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 6 lv. 2016-2017

Tavoitteet

Matematiikan opetuksen sisällöt 6 lv. 2016-2017

S1 A
jattelun taidot

- suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
- loogisen ajattelun syventäminen
- syy- ja seuraussuhteiden yhteyksiä

S2 Luvut ja laskutoimitukset

- kymmenjärjestelmä ja peruslaskutoimitukset
- päässälaskutaidot
- pyöristäminen ja tuloksen suuruusluokan arviointi desimaaliluvuilla ja luonnollisilla luvuilla
- peruslaskutoimitukset desimaaliluvuilla
- murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisilla luvuilla
- prosentin käsite
- prosentin
, murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys, prosenttilaskuja arkielämän tilanteista
- negatiiviset kokonaisluvut

S3 Algebra

- muuttujakäsitte
- yhtälön ratkaisun alkeita päättelemällä ja kokeilemalla

S4 Geometria ja mittaaminen

- geometrian käsitteet
- kolmioviivaimen, harpin ja viivaimen käyttö
- koordinaatisto
- symmetria suoran suhteen
- mittakaava kartalla
- kolmion, neliön ja suorakulmion piiri ja pinta-ala
- suorakulmainen särmiö, ympyrälieriö, ympyräpohjainen kartio, pyramidi
- suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
- yksikkömuunnokset yleisimmillä mittayksiköillä


S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- taulukoiden ja diagrammien lukutaito
- suurin - ja pienin arvo sekä keskiarvo ja tyyppiarvo
- todennäköisyyslaskennan alkeita

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä