Siirtymävaiheen OPS lv 2016-2017

Siirtymävaiheen lv 2017-2017 muutokset tuntijaossa vuosiluokilla 5 ja 6

Oppiaine
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
YHTEENSÄ
A2-KIELI
B2-KIELI
A2-KIELEN VUOSIVIIKKOTUNTIMÄÄRÄ
5lk
5
3
0
4
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0
2
0
25
2
27
6lk
4
2
2
4
3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
2
0
2
0
25
2
27
2016-2017 5lk
4
3
0
3
3
0
0
0
0
0
1
2
1
0
1
1
1
3
0
2
0
25
2
27
2016-2017 6lk
4
3
2
3
0
1
1
1
0
0
1
2
1
0
1
1
0
2
0
2
0
25
2
27

Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta on tehnyt päätök­sen (27.8.2015) perusopetuksen tuntijaosta 1.8.2016 al­kaen.

Opetushallituksen tiedotteen 10.6.2015 mukaan:

"Ministeriössä asiaa tarkastellaan oppilaan edun näkökulmasta. Tär­keä­tä on, että tuntijakotaulukon oikeassa laidassa oleva "yh­teen­sä"-sara­ke tulee olla täynnä (eli valtakunnallinen minimituntimäärä kus­sa­kin oppiaineessa ja valinnaisten aineiden osalta täytyy) ennen kuin oppivelvollisuus päättyy. Tilannetta tarkastellaan sen tuntijaon mu­kaan, joka on oppilaan osalta voimassa, kun hän päättää 9. vuo­si­luo­kan. Nivelkohdissa 2. ja 3. luokan välissä sekä 6. ja 7. luokan vä­lis­sä voidaan joustaa käytänön helpottamiseksi. Mutta vä­him­mäis­tun­ti­mää­rä tulee siis turvata perusopetuksen päättymiseen men­nes­sä."

Määräyksessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista to­de­taan, että 1.8.2016 alkavana lukuvuonna 6. vuosiluokalla ope­te­taan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mu­kai­sessa.

Mappi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä