Historian projekti

Antikin Kreikka -jakso toteuttettiin projektina viidennen luokan oppilailla. Osa toteutti työn peda.net -ympäristössä ja osa tuotti työn käsin. Aiheessa olivat mukana luokanopettaja ja atk-tukihenkilö. Jaksossa keskityttiin tiedon etsintään (ai), kuvan käsittelyyn (ku/ai) ja tvt-taitoihin sekä tietysti historiaan. Arviointi oppilaan osalta oli itsearviointia ja opettaja antoi työn lopuksi sanallisen arvion. Näytteitä työn eri vaiheista ja ohjeista löytyy alla olevista sivuista.