Koiviston koulu

Vuodenajat

Lukuvuoden 2016-2017 monialaisena oppimiskokonaisuutenamme on ollut teematyöskentely vuodenajoista. Toteutus on tapahtunut kolmena teemaviikkona - syksy, talvi ja kevät. Kukin viikko on pyörittyä käsillä olevan vuodenajan ja sen ilmiöiden ympärillä ikästasoon sopivasti, mahdollisimman paljon oppilaita osallistaen ja ryhmätyömenetelmiä käyttäen. Jokaiseen viikkon on myös liittynyt koko koulun voimin tehtävä luontoretki. Erityisesti oppiaineista on korostunut ympäristöoppi, mutta myös äidinkielen, matematiikan ja kuvataiteen sisältöjä on saatu vaivatta upotettua teematyöskentelyviikkoihin. Arvioinnissa on pyritty huomioimaan erityisesti vertaisarviointi ja jatkuva palaute. Esim. syksy-viikosta on tehty videotallenne, joka on näytetty oppilaille ja huoltajille.