Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja opetuksen eheyttämisen tavoitteet

- tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen

- auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi

- oppiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Oppimiskokonaisuuksien pohjana ovat perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteet

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen


Arviointi ja toteutus

Oppimisen arviointi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa perustuu opetuksen eheyttämisen tavoitteisiin. Oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.Koulu päättää, onko kokonaisuus koulukohtainen, luokkakohtainen tai luokka-asteiden yhteinen. Teema/kokonaisuus toteutetaan siihen sopivalla tavalla, esim. yksi viikko lukuvuoden aikana tai aihetta käsitellään koko lukuvuoden ajan tai "kuukausikampanjana". Kokonaisuuteen käytettävän ajan tulee vastata oppilaalla vähintään yhden viikon työmäärää. Kaikki opettajat ja oppilaat osallistuvat oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. 5. Ideat voivat tulla oppilailta, oppilaskunnalta, vanhemmilta, vanhempaintoimikunnalta, opettajilta, koulutuksen järjestäjiltä sekä valtakunnallisesti tai paikallisesti ajankohtaisista tapahtumista, ja niiden tulee ilmentää opetussuunnitelman arvopohjaa.

Monialaiset kokonaisuudet päätetään koulukohtaisesti lukuvuoden alussa ja ne kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Kokonaisuuksien toteutuminen arvioidaan lukuvuoden toiminnan arvioinnin yhteydessä.

Paikallisiin sidosryhmiin ollaan aktiivisesti yhteydessä sekä hyödynnetään heiltä tulleita ideoita.

Jokaisesta oppimiskokonaisuudessa tehdään suunnitelma johon yksilöidään
  • Oppimisen tavoitteet ja niiden perustuminen opetussuunnitelman tavoitteisiin
  • Ketkä osallistuvat oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen
  • Miten varmistetaan oppilaiden osallisuus oppimiskokonaisuuden suunnittelussa
  • Miten oppimiskokonaisuuden arviointi toteutetaan ja oppilaille annetaan palautetta työskentelystä
  • Miten oppimiskokonaisuus dokumentoidaan ja julkaistaan


Dokumentointi

Toteutuneet kokonaisuudet dokumentoidaan ja jaetaan OPS-sivuston kautta. Dokumentointi voi olla esim. oppimiskokonaisuuden suunnitelma ja sen toteutumisen arviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä