7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Perusopetuslaissa säädettyjen tukimuotojen paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut on kuvattu tämän luvun 7.5 alaluvuissa.

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla[1].

[1] Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)