LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8[1].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisuissa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen käytännössä mahdollisimman konkreettisesti tämän luvun 7 alaluvuissa.

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla[1].

[1] Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)