LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Luvussa 6 OPPIMISEN ARVIOINTI kaikki teksti on Opetussuunnitelman perusteista ja siksi velvoittavaa. Täydennyksenä ovat Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut, joissa opetuksen järjestäjä on valinnut meillä käytössä olevat ja meitä velvoittavat käytännöt.

Äänekosken perusopetuksen arvioinnin vuosikello

 

Arviointipolku Äänekosken perusopetuksessa

(Tästä pääset sivulle, jossa on joka luokka-asteelle tehdyt arviointikellot.)

Luokka

Syyslukukauden alku

Syyslukukauden puolivälissä/aikana

Väliarviointi

Kevätlukukauden puoliväli

Lukuvuosiarviointi

1

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

 

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi (esim. hymynaamoilla) Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

2

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilas ja opettaja luovat oppilaan itsearvioinnin pohjalta yhdessä 1-3 tavoitetta Kasvun kansioon. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida tavoitteita.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi (esim. hymynaamoilla) Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

3

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

4

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

5

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Numeroarviointi lukuaineisiin ja käyttäytymiseen liittyen sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Taito- ja taideaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa.

6

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu

Numeroarviointi sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa.

7

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas ja opettajat merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta oppiaineissa, joita opetetaan syyslukukauden aikana. Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen. Se sisältää myös oppilaan oman oppiainekohtaisen numeroarvioinnin, josta opettaja antaa tarvittaessa joko suullista tai kirjallista palautetta. 
Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 oppimiseen ja/tai arjen taitoihin liittyvää tavoitetta Kasvun kansioon ja todetaan oppilaan onnistumisen dokumentointi.

Oppilaan ja lv:n välinen keskustelu, jossa tarkastellaan Kasvun kansiossa olevien omien tavoitteiden toteutumista. Itsearviointi ja vertaisarviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen.

Oppilas ja opettajat merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta oppiaineissa, joita opetetaan kevätlukukauden aikana. Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Numeroarviointi liittyen oppiaineisiin ja käyttäytymiseen sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

 

8

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Oppilaan itsearviointi Wilma- lomakkeeseen.
Se sisältää myös oppilaan oman oppiainekohtaisen numeroarvioinnin, josta opettaja antaa tarvittaessa joko suullista tai kirjallista palautetta. 
Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa oppilas luo tavoitteen käyttäytymiseen/työskentelyyn ja johonkin oppiaineeseen.Oppilas siirtää ne Kasvun kansioon ja informoi ko. aineenopettajaa asettamastaan tavoitteesta.

Luokanvalvoja toteaa oppilaan onnistumisen dokumentoinnin.

Oppilaan ja lv:n välinen keskustelu, jossa tarkastellaan Kasvun kansiossa olevien omien tavoitteiden toteutumista. Itsearviointi ja vertaisarviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen..

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Numeroarviointi liittyen oppiaineisiin ja käyttäytymiseen sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

 

9

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

- oppilas kirjaa  1-3 oppiainetavoitetta sekä omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa opiskelutaidoissa Wilmaan.  Dokumentointi Kasvun kansioon.  Oppilaalla velvollisuus keskustella tarvittavien aineenopettajien kanssa.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Oppilaan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa oppilas luo tavoitteen käyttäytymiseen/työskentelyyn ja johonkin oppiaineeseen. Oppilas siirtää ne Kasvun kansioon ja informoi ko. aineenopettajaa asettamastaan tavoitteesta.

Oppilaan oma päättöarviointia ennustava numeroarviointi ja opettajan rinnakkaisarviointi Wilma-lomakkeeseen.

Luokanvalvoja toteaa oppilaan onnistumisen dokumentoinnin.

Itsearviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen.

Vertaisarviointi maaliskuussa opiskelutaitojen kehittymisestä kolmen vuoden aikana

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Päättöarviointi numeroina. Käyttäytymisen arviointi liitteenä pyydettäessä.