Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tullaan jäsentämään vuosiluokittain.